CFA geeft aanbevelingen inzake schaduwbankieren

Een nieuwe wereldwijde studie naar schaduwbankieren – een brede activiteit met betrekking tot alle niet-bancaire kredietbemiddeling – roept op tot standaardisatie, vereenvoudiging en transparantie van talrijke aspecten van het schaduwbanksysteem. Dit is nodig wil schaduwbankieren een belangrijke en waardevolle bron van niet-bancaire financiering vormen die de reële economie en het efficiënt functioneren van de financiële markten kan ondersteunen. Volgens het rapport moeten de belangen van beleggers voorop staan bij de ontwikkeling van beleidsinitiatieven.

Ook zijn in het rapport de resultaten opgenomen van een enquête onder de leden van het CFA Institute. Daaruit blijkt dat 55 procent van de wereldwijde respondenten vindt dat er behoefte is aan meer standaardisatie en vereenvoudiging van emissiestructuren in securitisatiemarkten.

Shadow Banking: Policy Frameworks and Investor Perspectives on Markets-Based Finance (Shadow Banking) is uniek in de wereldwijde analyse van regelgeving omdat de studie ook van toepassing is op verschillende rechtspersonen en activiteiten binnen het schaduwbanksysteem in verschillende regio’s, en risico’s en de visies van beleggers inventariseert.

Aanbevelingen

In de nasleep van de financiële crisis werd schaduwbankieren – in de vorm van ondoorzichtige of zwak gereguleerde financieringsvehikels – gezien als een probleem voor de financiële en beleggingssector. Tegen de achtergrond van beperkte bancaire kredietverlening, wordt marktfinanciering nu gezien als een mogelijke oplossing om kapitaal door te sluizen naar productieve ondernemingen om de reële economie aan te jagen. De schaduwbanksector bedraagt volgens de ruimste schattingen van de Financial Stability Board wereldwijd ongeveer 75 miljard US dollar. De beleidsaanbevelingen in de studie zijn vooral belangrijk voor Europa en de kapitaalmarktunie. Dit omdat ze verband houden met de bredere beleidsagenda van hoe marktfinanciering de economie een impuls kan geven gelet op de beperkte bancaire kredietverlening. Het gaat daarbij vooral om:

1. Securitisatie: beleidsinitiatieven moeten zich richten op verdere standaardisatie en vereenvoudiging van emissiestructuren en ook de transparantie verbeteren via informatievoorziening aan beleggers. Standaardisatie van juridische kaders in markten is ook wenselijk om de zekerheid van eigendomsrechten en de bescherming van schuldeisers gemakkelijker af te dwingen.

2. Effectenfinancieringstransacties en zekerheidsstelling: een robuust raamwerk rond het hergebruik van zakelijke zekerheid is nodig om de opbouw van buitensporige hefboomwerking te beperken en de bijbehorende risico’s voor de financiële stabiliteit te voorkomen. Belangrijke elementen zijn onder andere een grotere transparantie voor effectenfinancieringstransacties via het rapporteren van transactiegegevens aan transactieregisters en aan beleggers.

Rhodri Preece, CFA, hoofd Capital Markets Policy EMEA bij het CFA Institute en auteur van de studie: ‘Te midden van de talloze beleidsinitiatieven voor schaduwbankieren, zien toezichthouders zich gesteld voor de uitdaging deze maatregelen op een coherente manier uit te voeren en hiaten en overlap tussen regelgeving zoveel mogelijk te beperken. Schaduwbankieren is direct gekoppeld aan de agenda voor de kapitaalmarktunie omdat het vanuit beleidsoogpunt wenselijk is dat marktfinanciering succesvol is en de beschikbare financieringbronnen voor Europese bedrijven aanvult. Niet-bancaire financiering kan de financiële markten vele voordelen opleveren als de juiste maatregelen worden genomen om de vraag te stimuleren en de belangen van beleggers te beschermen.’

Shadow Banking is gebaseerd op een enquête onder leden van het CFA Institute dat de visies heeft geïnventariseerd van meer dan 600 beleggingsprofessionals wereldwijd op de risico’s en beleidsprioriteiten rond schaduwbankieren. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Mogelijke wanbetaling van de Chinese trust- en vermogensbeheerproducten vormt het grootste potentiële systeemrisico volgens 25% van de leden, gevolgd door collateral innovation – door 23% van de leden genoemd
  • Het verbeteren van de transparantie en informatievoorziening rond schaduwbankactiviteiten zou voor toezichthouders de hoogste prioriteit moeten hebben volgens respondenten in de APAC-regio (Azië-Pacific) en het EMEA-gebied (Europa, Midden-Oosten en Afrika)
  • 55% van de wereldwijde respondenten vindt dat er behoefte is aan meer standaardisatie en vereenvoudiging van emissiestructuren in securitisatiemarkten
  • 47% van de wereldwijde respondenten is het ermee eens dat de risico’s in verband met effectenfinancieringstransacties het meest doeltreffend worden beperkt met meer transparantie, door het rapporteren van transacties aan transactieregisters en aan beleggers.