Europa aantrekkelijk voor beleggers aldus Russell

Europa is een aantrekkelijke regio voor beleggers en wint terrein ten opzichte van Japan en de VS. Dat concluderen de strategen van Russell Investments in de driemaandelijkse mondiale Outlook.

Woutersturkenboomrussell
Wouter Sturkenboom

Europa goedkoper

Europese aandelen zijn aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van Amerikaanse en hebben een gemiddelde winst per aandeel (EPS) van 15,4 procent. Wouter Sturkenboom, beleggingsstrateeg bij Russell Investments: ‘De EPS van Europese aandelen valt iets hoger uit dan onze voorspelling, waar deze tussen de 8 en de 12 procent liggen, en zijn dus erg gunstig op dit moment. Tegelijk zorgen ook de relatief lage euro, de lage olieprijs, het monetaire beleid en het feit dat er sinds 2012 weer meer leningen verstrekt worden ervoor dat we gunstig gestemd zijn over Europa.’ Ondanks de gunstige vooruitzichten blijft Russell Investments toezien op de risico’s.

Sturkenboom: ‘Daarbij kijken we onder andere naar de inflatieverwachtingen. Daarnaast houden we, naast de gebruikelijke Duitse, Italiaanse en Spaanse, ook het rendement op Portugese staatsobligaties extra in de gaten. En tot slot is het van belang dat de geldkraan in Europa open blijft.’

Mondiale ontwikkelingen: beleid centrale banken en overcapaciteit VS

Twee belangrijke aandachtspunten voor beleggers in het tweede kwartaal van 2015 zijn de divergentie in het beleid van de centrale banken en de overcapaciteit in de Amerikaanse economie. Beide worden versterkt door de 50 procent daling van de olieprijs sinds juni 2014. De angst voor inflatie in Europa brengt de ECB en de Bank of Japan (BoJ) ertoe om verder monetair te verruimen. De lage olieprijzen, die waarschijnlijk leiden tot een economische impuls in de VS, kunnen leiden tot een eerdere monetaire verkrapping van de Fed.

De strategen van Russell Investments verwachten dat er maandelijks 230.000 extra banen op de Amerikaanse arbeidsmarkt komen, waardoor het werkloosheidspercentage aan het einde van het jaar rond de vijf procent is. Dat kan leiden tot extra looneisen, die daarmee weer druk op de winstmarges uitoefenen.

‘De Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, die het Bureau of Labor statistics maandelijks bekend maakt, zijn een belangrijke indicator op dit moment’, aldus Sturkenboom. ‘Als deze cijfers toenemen, dan kan dat resulteren in lagere winstmarges voor bedrijven en een hogere inflatie. De Fed zal daardoor vermoedelijk agressiever reageren.’

Russell Investments verwacht dat aandelenmarkten in 2015 bescheiden opleven, met een voorkeur in de richting van de eurozone. De strategen zien in dit scenario de winst per aandeel in de VS met single digits toenemen, terwijl aandelen in Europa en Japan een winst per aandeel in double digits opleveren. De strategen verwachten dat de lage olieprijzen een stimulans zijn voor consumentenbestedingen in de VS en een rentestijging, waardoor het rendement van tienjarig schatkistpapier tot boven de 2,5 procent zal komen te liggen.

Tegelijkertijd zien de strategen ook risico’s in de VS. De loonontwikkelingen en inflatie drukken zwaar op de bescheiden positieve vooruitzichten. Salarisstijgingen zouden bovendien winstmarges onder druk zetten, en leiden tot een agressieve monetaire verkrapping door de Fed. Dat zou op zijn beurt weer leiden tot een piek in volatiliteit en obligatierendementen.

Vola centraal

‘2015 kan in het teken staan van hoge volatiliteit, gedreven door een combinatie van prijzen en de economische cyclus. Wanneer de kosten van arbeid stijgen, werkt dat meestal negatief door in het rendement op aandelen en obligaties’, aldus Sturkenboom. ‘Tot nu toe hebben de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de VS daar nog niet toe geleid en vooralsnog zitten we in het meest gunstige scenario van gematigde inflatie, groei van werkgelegenheid en gezonde winstmarges.’

Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren ziet Russell Investments de volgende mondiale ontwikkelingen:

Business cyclus: Europa valt op

De Amerikaanse en Japanse cyclusscore zijn gematigd, maar die van Europa is momenteel zeer positief. Ondersteund door sterke economische groei groeien Amerikaanse bedrijfswinsten in een gematigd tempo. Japanse winsten leven op als gevolg van lagere energieprijzen en de kans op extra stimulans van de BoJ. Hoewel bedrijfswinsten in Europa de afgelopen vier jaar laag zijn geweest, zijn de vooruitzichten nu veelbelovend.

Dat komt door een verbetering van de economische indicatoren en het monetair verruimingsbeleid van de ECB. Opkomende markten hebben een negatieve cyclusscore. Zij ondervonden hinder van de stijgende Amerikaanse dollar, dalende grondstoffenprijzen en regionale politieke instabiliteit.

Waardering: Amerikaanse aandelen zijn zeer prijzig

Zowel Japanse als Europese aandelen zijn in waardering toegenomen, na sterke runs in beide markten. Amerikaanse aandelen blijven relatief duur, met een price-to-book ratio van 2,9. De conjunctuurgecorrigeerde koers-winstverhouding is groter dan 22 (Amerikaanse large-cap Russell 1000® Index , 24 maart 2015). Opkomende markten blijven er goedkoop uitzien op basis van de Russell Emerging Markets Index .

Regionale prognoses

Op basis van de verschuivingen in de markt hebben de strategen van Russell hun prognoses in verschillende regio’s als volgt bijgewerkt:

Eurozone: De strategen adviseren een overweging van Europese aandelen. Dat onder andere gebaseerd is op de double digit groei in de winst per aandeel, lage olieprijzen, een gunstig monetair beleid en lage waarderingen ten opzichte van de VS. Daarnaast zijn de vooruitzichten van de economische groei van de Eurozone (bbp-groei tussen de 1,5 en 2 procent) relatief gunstig.

Zuidoost-Azië: Ondanks relatief hoge winstgroei en een ondersteunend monetair beleid in China, Japan, India en Australië, verwacht Russell Investments lagere rendementen dan vorig jaar over de hele regio. Japan is het meest aantrekkelijk.

Noord-Amerika: Russell Investments adviseert een kleine onderweging ten opzichte van wereldwijde aandelen. Als het gaat om de balans tussen aandelen en obligaties, gaat de voorkeur nog steeds uit naar aandelen, hoewel de weging naar obligaties wel toeneemt. Daarnaast komen de winsten mogelijk onder druk te staan en is het risico op een hogere rente aanwezig.

Opkomende markten: de waardering van opkomende markten blijven aantrekkelijk, maar wat betreft de cyclus zijn de strategen terughoudend. Voor langetermijnbeleggers zijn opkomende markten nog steeds aantrekkelijk.

Valuta: de Amerikaanse dollar is bijna in pariteit met de euro en op het hoogste niveau in acht jaar ten opzichte van de Yen. Tegelijkertijd vraagt de divergentie van de centrale bank mogelijk om nog even te wachten voor het meest aantrekkelijke moment.

Fixed Income: het rendement op Amerikaanse staatsobligaties zal naar verwachting het komende jaar stijgen tot tussen de 2,5 en 3 procent. De spread op Duitse staatsobligaties zal waarschijnlijk nog verder toenemen.