Eerste resultaten uitgifte nieuwe 10-jaars staatslening

Vandaag, 24 maart 2015, heeft het Agentschap een nieuwe 10-jaars DSL uitgegeven via een Dutch Direct Auction (DDA). De lening heeft een coupon van 0,25% en loopt af op 15 juli 2025.

Een bedrag van € 6.705.159.000 werd toegewezen op een uniforme cut-off spread van +16,5 basispunten boven de referentielening. Van de totale toewijzing ging 34% naar ‘real money’ investeerders en 66% naar ‘other’ investeerders.

De prijs van de lening alsmede de gedetailleerde allocatie worden later vandaag vastgesteld en bekend gemaakt.