Clearbridge: bottom-up research met voorkeur voor klassieke ratio's

Interview van Analist.be met Peter Bourdeau, portfolio Manager voor het Legg Mason ClearBridge Large Cap Growth Fund

Peterbourbeau
Peter Bourdeau

Nu de markten globaler en internationaler worden, hoe ziet u de relatie tussen een bottom-up en een bottom-down aanpak?

Binnen de sector van de large cap groeibedrijven beheren mijn team en ik een groot aantal multinationals die een aanzienlijk percentage van hun inkomsten buiten de Verenigde Staten genereren. Onze eerste stap in de selectie van aandelen is altijd de evaluatie van de bottom-up fundamenten van bedrijven. Zo zijn we zeker dat ze beproefde businessmodellen en toonaangevende marktaandelen hebben, een gezonde balans kunnen voorleggen en in staat zijn om winsten en inkomsten aan of boven het marktgemiddelde te genereren. Een onderdeel van onze analyse houdt eveneens in dat we de globale blootstelling bekijken en beoordelen hoe macro-economische trends zoals handel en FX een invloed kunnen hebben op hun business. Onze bedrijven zijn actief in een omgeving waar de vraag elke dag globaler wordt. Bij het uitbouwen van portfolio's is het dus van essentieel belang om rekening te houden met zowel de bottom-up als de bottom-down effecten.

Hebt u een voorkeur voor bepaalde sectoren?

Sectortoewijzing is een nevenproduct van onze individuele aandelenselectie. Op dit moment gaat onze aandacht vooral naar de gezondheidszorgsector. We zijn er namelijk van overtuigd dat grote zorgbedrijven zoals UnitedHealth Group en biotechnologiebedrijven zoals Biogen en BioMarin Pharmaceutical, bedrijven die innovatieve behandelingen voor onvervulde of verwaarloosde behoeften ontwikkelen, aantrekkelijke groeiprofielen op lange termijn vertonen. Ook technologie draagt onze voorkeur weg. We geloven rotsvast dat het rendement op investeringen in software van bedrijven zoals Adobe Systems en Microsoft hoger is dan bij de meeste andere toepassingen van bedrijfskasstroom. Ook menen we dat de migratie naar de cloud zal leiden tot een stapsgewijze verandering in de groei van belangrijke spelers zoals Alphabet en Amazon.com. Deze laatste zijn momenteel actief in de communicatiesector en de sector van duurzame consumptiegoederen, maar vertrouwen volop op technologieën zoals kunstmatige intelligentie om hun marktaandeel te vergroten.

Welke waarderingsvariabelen verkiest u?

Onze waardering en de bijbehorende meetgegevens zijn afhankelijk van de sector die we analyseren. Maar aangezien we sterk geloven dat een vrije kasstroom in grote mate de aandelenprijzen in de loop der jaren bepaalt, gebruiken we voor alle sectoren de verhouding van bedrijfswaarde tot vrije kasstroom als waarderingseenheid.

Hoe probeert u het risico van uw portfolio te beperken?

Dankzij een diversificatie binnen drie soorten groeibedrijven, die we als stabiel, selectief en cyclisch bestempelen, zijn we in staat om risico's doeltreffend te beheren en om constante resultaten te boeken, ongeacht de marktomstandigheden. We streven ernaar om de volatiliteit te doorstaan met een reeks vaste waarden, die we onze stabiele groeiers noemen. We beheren eveneens 'turnaround' groeiaandelen in het cyclische gamma waarvan de prestatie meer gelinkt is aan individuele uitvoering dan aan markttrends. Bovendien proberen we aan te kopen aan waarderingen die een zekere veiligheidsmarge bieden. Om voorbereid te zijn op deze volatiliteit hebben we in de laatste 12 tot 18 maanden de blootstelling van onze selectieve groeinamen met hogere bèta teruggeschroefd en geherinvesteerd in stabiele namen met lagere bèta.

Hebt u enkele tips voor 2019?

We bevinden ons in de eindfase van de economische cyclus, maar dit betekent niet dat bepaalde onderdelen van de aandelenmarkten niet hoger kunnen klimmen. Na de verkoopactiviteiten die zich later in het jaar hebben voorgedaan, zijn we van mening dat technologieaandelen, bijvoorbeeld, heel aantrekkelijk zijn. Bovendien verwachten we dat de volatiliteit aanhoudt en dat investeerders bijgevolg er goed aan doen om gediversifieerd te blijven.

Hoeveel namen beheert u doorgaans in uw portfolio?

Wij zijn high active share beheerders en beperken onze portfolio's tot 40 à 50 aandelen waarin we het volste vertrouwen hebben. Dankzij deze focus zorgen onze beste ideeën voor het leeuwendeel van de prestaties.

Hoe dekt (hedget) u waarderingsrisico's af?

Zoals ik net heb uitgelegd, helpt onze drievoudige groeiaanpak en het feit dat we actief winnaars terugschroeven en underperformers aan aantrekkelijke instapwaarden toevoegen om ons waarderingsrisico tot een minimum te beperken. Bovendien houden we een lijst bij van bedrijven die we grondig hebben onderzocht en waarin we zijn geïnteresseerd, maar waarbij we wachten op de juiste prijs om onze slag te slaan. Recent kochten we bijvoorbeeld aandelen van het Chinese e-commercebedrijf Alibaba nadat Chinese technologieaandelen aan een scherpe prijs werden verhandeld.

Gaat u akkoord met de volgende stelling? Denken in termen van benchmark is veel belangrijker geworden dan absolute return.

Alhoewel we moeten toegeven dat passief investeren heel populair is geworden, zijn de economische omstandigheden sinds de globale financiële crisis heel gunstig geweest voor aandelen: ruimschoots voldoende liquiditeit, lage rentevoeten en een accommoderend monetair en fiscaal beleid. Het was een golf waarop alle boten meedreven, zowel de kwalitatieve groeibedrijven die wij verkiezen, als de bedrijven van mindere kwaliteit. Maar naarmate de volatiliteit zich dit jaar normaliseerde, zie je de voordelen van een actief beheer dat streeft naar een sterke absolute return in alle omstandigheden en zich niet beperkt tot het eenvoudigweg beter willen doen dan de benchmark.