Is China te groot om te negeren?

Door James Donald, Managing Director, Portfolio Manager/Analyst en hoofd opkomende markten bij Lazard Asset Management

China's huidige economische onrust is veroorzaakt door een escalerende vastgoedcrisis en een daling van het consumentenvertrouwen. Het gebrek aan effectief beleid vormt een potentieel gevaar voor een oplopende schuld en deflatie. Wij zijn echter van mening dat China een te grote markt is om te negeren.

Aan de basis van China's economische onrust ligt een escalerende vastgoedcrisis. Met meer dan 3.000 ontwikkelingen en een enorme grondreserve, voornamelijk gelegen in China's meest overbebouwde Tier 3 en Tier 4 steden, hebben de problemen van Country Garden de bezorgdheid over systemische besmetting vergroot.

Voeg hieraan toe een daling van het consumentenvertrouwen. Na een initiële COVID-19 heropeningsboom in het eerste kwartaal van 2023, hebben China's PMI en export een scherpe daling doorgemaakt. China had gehoopt dit neerwaartse verloop te compenseren met een stijging van de binnenlandse vraag. In tegenstelling tot de verwachtingen hebben Chinese consumenten echter aanzienlijke terughoudendheid getoond in hun uitgavenpatroon. De afgelopen maanden hebben we een milde groei in de detailhandelsverkopen gezien, terwijl de huishoudelijke besparingen zijn gestegen, wat wijst op een groeiend gebrek aan vertrouwen in de toekomst.

China's economische problemen hebben zich uitgestrekt tot ver buiten de vastgoedmarkt. De afgelopen jaren heeft de huidige Chinese regering het concept van "gemeenschappelijke welvaart" krachtig nagestreefd, waarbij zij bereid is nationale kampioenen te ontwrichten in haar streven naar grotere inkomensgelijkheid. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verschuivingen in sectoren zoals e-commerce, online onderwijs en carpooling, omdat bedrijven gedwongen zijn geweest om staatscontrole te prioriteren boven snelle omzet- en winstgroei.

Tegelijkertijd heeft het Westen gereageerd op de groeiende belang van technologie als een nationaal veiligheidsprobleem door zijn markten actief te isoleren van Chinese technologieproducten. Bovendien heeft China's strategische alliantie met Rusland tijdens het Oekraïense conflict de spanningen met westerse landen verergerd, wat heeft geleid tot een scherpe daling van de buitenlandse directe investeringen. In combinatie hebben deze binnenlandse en externe factoren niet alleen de groeitraject van China's technologiesector belemmerd, maar ook bedrijven gedwongen zich aan te passen en zich opnieuw af te stemmen op de doelstellingen van de overheid.

Beleggen in China?

China heeft nog geen adequate maatregelen geïmplementeerd om de binnenlandse consumptie te stimuleren en investeringen te richten op groei-industrieën. Het gebrek aan effectief beleid vormt een potentieel gevaar voor een oplopende schuld en deflatie als er tegen 2024 geen herstel wordt aangewakkerd. IMF-projecties tonen aan dat China in 2023 met 5,2% zal groeien, een doelstelling waarvan wij denken dat het haalbaar is.

Met dalende export en afkoelende consumentenuitgaven hangt het economisch perspectief van het land af van een mogelijke ommekeer. China heeft gekozen voor kleine aanpassingen, zoals het verlagen van de rentetarieven en het verhogen van de liquiditeit in de markt, die er niet in geslaagd zijn om het consumenten- of bedrijfssentiment te versterken.

De kapitaaluittocht uit China en de verslechterende economische situatie baren zorgen. Het identificeren van de meest aantrekkelijke kansen in China vereist een actieve benadering die zich richt op specifieke bedrijven met een specifieke set kenmerken, waaronder een hoog en duurzaam niveau van financiële productiviteit.

Het meewegen van politiek risico in investeringsbeslissingen zal de komende maanden en jaren waarschijnlijk ook cruciaal zijn, gezien de omvang van onzekerheden - inclusief de mogelijke gevolgen van Gemeenschappelijke Welvaart, de verslechterende vastgoedcrisis en het voortdurende risico op militair conflict - die boven de markt hangen.

Kansen

In algemene zin bevinden Chinese bedrijven, geproxyd door de MSCI China Index, zich dicht bij enkele van hun goedkoopste waarderingen ooit. Als we kijken naar waarderingen in de afgelopen 5-7 jaar, liggen Chinese aandelen meer dan één standaardafwijking van het gemiddelde. Vanuit beleggingsperspectief zijn veel sectoren en bedrijven in China nu aanzienlijk aantrekkelijker dan in het verleden.

De sleutel tot het vinden van kansen is het identificeren van bedrijven die aan de goede kant van de regelgevende hervorming staan en hun financiële gezondheid zorgvuldig te evalueren met behulp van dezelfde maatstaven die we in elke andere markt zouden gebruiken. Dit betekent niet dat we ons richten op hele industrieën, noch betekent het dat we grote bedrijven vermijden en ons concentreren op kleinere bedrijven. In plaats daarvan betekent het focussen op specifieke maatstaven voor financiële gezondheid: hoge en duurzame niveaus van financiële productiviteit. We laten ons leiden door onze fundamenteel gebaseerde processen.

Risico's om rekening mee te houden

Faillissementen. Ondanks de 30-dagen respijtperiode moet worden opgemerkt dat bedrijven die hiervan gebruik maken zelden volledig herstellen, en de schade kan al zijn aangericht voor Country Garden. Andere vastgoedontwikkelaars die gebruik hebben gemaakt van de respijtperiode zijn onder andere Agile en China SCE, waar de verkopen jaar op jaar met 50% daalden als gevolg van de afname van de vraag en het gebrek aan vertrouwen van kopers. Bovendien kon de overheid in faillissementszaken bij andere ontwikkelaars geen andere partij vinden om woningprojecten te voltooien met behulp van escrow-geld. In dit geval moet 7-8% van de totale uitstaande voorraad landelijk worden geleverd. Er bestaat een potentieel voor protesten onder huizenkopers die deze eenheden meer dan twee jaar geleden hebben gekocht, maar nog steeds niet kunnen intrekken, terwijl ze de secundaire waarde met dubbele cijfers zien dalen.

Hereniging met Taiwan. China zou waarschijnlijk een "vreedzame hereniging" verkiezen, wat een gewelddadige invasie met verwoestende gevolgen zou vermijden, niet alleen voor de halfgeleider-toeleveringsketens, maar ook voor de wereldwijde economische groei. Hoewel een hereniging impopulair en politiek onhaalbaar is in Taiwan, lijkt Beijing te geloven dat als het zijn economische, militaire en diplomatieke voordelen blijft vergroten, het Taiwan op langere termijn zal kunnen overtuigen, onder druk zetten en/of dwingen tot een onderhandelde hereniging. In het geval van een hereniging met inzet van het leger zouden de Taiwanese toeleveringsketens worden verstoord en zou China waarschijnlijk worden onderworpen aan ernstige, gecoördineerde westerse sancties met mogelijk een soort door de VS geleide militaire reactie.

30% van MSCI Emerging Markets Index

In de context van beleggen in opkomende markten geloven wij dat China een te grote markt is om te negeren. Het is de thuisbasis van de grootste bevolking ter wereld met meer dan 1,4 miljard mensen en van de snelst groeiende middenklasse ter wereld. Chinese bedrijven vormen bijna 30% van de benchmark MSCI Emerging Markets (EM) Index, dus het is begrijpelijk dat China's strenge regelgevende maatregelen, vertragende economische activiteit en escalerende geopolitieke spanningen de rendementen van de index negatief hebben beïnvloed.

Wereldwijd zullen de beleggers de woningmarktgegevens en eventuele beleidswijzigingen nauwlettend volgen om de binnenlandse consumptie en industriële activiteit te evalueren.