UBS AM: De Chinese zwakte is een uitdaging, geen crisis

Een gecoördineerd beleidspakket is nodig om de Chinese groeivooruitzichten te versterken, zegt Evan Brown, hoofd multi-asset strategie bij vermogensbeheerder UBS AM in 'China’s weakness a challenge, not a crisis'.

Chinees herstel sputtert

Sinds april sputtert het herstel na de heropening van de Chinese economie. De vertraging is zichtbaar in alle facetten van de economie: de industriële productie, de investeringen in vaste activa, de kredietgroei, de consumentenbestedingen en het vastgoed. Door het forse verlies aan momentum komt de groeidoelstelling van 5 procent voor 2023 in gevaar.

De financiële markten hebben scherp gereageerd op dit slechte nieuws. De MSCI China Index verloor 20 procent tegenover de piek na de heropening, en de JACI China High Yield is tot nu toe met 25 procent gedaald.

Nieuw groeimodel gebaseerd op meer consumptie

Strengere regels voor de vastgoedmarkt en voor de internetplatforms, en beperkingen op de mobiliteit hebben het vertrouwen van consumenten en bedrijven een knauw gegeven. Ze zijn minder bereid om geld uit te geven, om te huren of om te investeren.

In de ontwikkelde economieën verschuift de vraag van goederen naar diensten, en dat heeft ook gewogen op de Chinese export. De ontwikkeling van vastgoedprojecten op basis van kredieten is niet langer een groeipijler, en het zal moeilijk worden om die groeipijler volledig te vervangen, zo niet onmogelijk.

Gecoördineerd beleidspakket nodig

Tot nu toe heeft China verschillende rentetarieven verlaagd. Er ligt een belofte dat lokale overheden meer gaan investeren in infrastructuur, en ondersteuning zullen bieden aan stedelijke renovatieprogramma’s en aan de aankoop van elektrische voertuigen. Bovendien zou de hypotheekrente ook worden verlaagd.

Maar het tempo, de kracht en de aard van de stimulus hebben geen gelijke tred gehouden met het tempo van de verslechtering van de wereldwijde economie. Veel van de maatregelen helpen de aanbodzijde, maar het probleem van de Chinese economie zit bij de teleurstellende vraagzijde.

Volgens ons is er een krachtig en gecoördineerd beleidspakket nodig om de Chinese groeivooruitzichten zinvol te ondersteunen, inclusief versoepeling van de beperkingen om een huis te kopen, directe steun voor de consumptie en meer steun van de centrale overheid voor de lokale overheden.

Weinig kans op systeemcrisis

Op de korte termijn zullen de wanbetalingen van projectontwikkelaars, de hoge jeugdwerkloosheid en het lage vertrouwen van de huishoudens en de bedrijven waarschijnlijk de economische activiteit, en de woningsector in het bijzonder, verder onder druk zetten.

Maar omdat toezichthouders de risico's rond grote ontwikkelaars en vermogensbeheerders al jaren in de gaten houden, denken we dat de kans op een systemische financiële crisis laag blijft. De gerichte beleidsondersteuning tot nu toe, en de ontluikende tekenen dat de wereldwijde industriële activiteit positief kan afbuigen, kunnen een voldoende buffer bieden om erger te voorkomen.

Multi-asset: long op de dollar

Bij de Chinese activa zijn we het meest overtuigd van een long-positie op de Amerikaanse dollar tegenover de renminbi. De groei- en renteverschillen zijn aanzienlijk in het voordeel van de VS verschoven. Op Chinese risicovolle activa hebben we een neutrale kijk. Zowel aandelen als krediet zijn erg goedkoop. Periodes van extreem negatief sentiment over de Chinese economie werden in het verleden vaak gevolgd door sterke rendementen voor aandelen.

Ons basisscenario is dat de Chinese groei snel zal stabiliseren, en dan zou er geen significante toename van het recessierisico mogen zijn. Waarschijnlijk zal de Chinese malaise meer negatieve gevolgen hebben voor Europa dan voor de VS vanwege de intensievere handel, met name in industriële goederen. Er valt wel een lichtpuntje te bespeuren: de milde deflatie van China helpt de inflatoire druk in de ontwikkelde markten te verminderen.

Chinese aandelen: waarderingen zien er beter uit

De regering heeft de huidige economische uitdagingen erkend, en daarmee is de kans op zinvolle steunmaatregelen toegenomen. Ondertussen zien ook de waarderingen er beter uit. De price-to-book waarderingen van MSCI China zijn momenteel lager dan maart 2020 tijdens de piek van de pandemie, ondanks de heropening van de Chinese economie.

We blijven van mening dat de Chinese aandelenmarkten aanzienlijke kansen bieden voor actief beleggen. Bedrijven van hoge kwaliteit met concurrentievoordelen moeten resultaten opleveren op de lange termijn, aangezien beleggers opnieuw meer gaan kijken naar de fundamentals en hoe bedrijven cashflow genereren.

Aziatische/Chinese vastrentende waarden

Gezien de neerwaartse risico's binnen de Aziatische high-yieldmarkt, blijven we neutraal in de Chinese vastgoedsector. Op basis van ons bottom-up selectieproces blijven we ontwikkelaars kiezen die ofwel een grote overlevingskans hebben of een beter herstelpotentieel vanwege de kwaliteit van de onderliggende activa. Het gewicht van de Chinese vastgoedsector binnen de Aziatische vastrentende indices bedraagt nu nog een fractie van zijn piek.

Onshore Chinese staatsobligaties in Chinese yuan (CNY) zijn gestegen dankzij de onlangs vrijgegeven zwakke economische cijfers. Desondanks biedt beleggen in Chinese vastrentende waarden en het afdekken van de blootstelling aan Amerikaanse dollars nog steeds een aantrekkelijk rendement met daarbij een lage correlatie met andere activaklassen.