Prachtig track record Achmea IM Corporate Bond Fund

Dit kwartaal bereikt het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund een track record van ruim drie en een half jaar. In die periode werd een aantrekkelijke outperformance behaald van 75 basispunten op jaarbasis als resultante van een duidelijke beleggingsstrategie. Het leeuwendeel van de performance is afkomstig van bottom-up selectie: het selecteren van de juiste uitgevende instelling of bedrijf, curvepositionering binnen de uitstaande schuld van de instelling en new issue premie. De performance werd vooral verdiend in financials en vastgoed. Daarnaast werden er positieve bijdrages gerealiseerd binnen consumers, TMT en industrials. Naast bottom-up selectie is de performance ook gedeeltelijk toe te schrijven aan top-down positie en sectorallocaties.