Capital Group ziet kansen om cash weer aan het werk te zetten

Met de dreiging van een recessie en aanhoudende marktvolatiliteit hebben veel beleggers hun vermogen uit aandelen en obligaties gehaald en cash tot koning uitgeroepen. Dit is terug te zien in de Amerikaanse geldmarkt, die op 31 mei 2023 een recordhoogte van 5.400 miljard dollar bereikte.

“De vlucht naar cash en alternatieven voor cash (zoals geldmarktfondsen en kortlopende staatsobligaties) is begrijpelijk. Vorig jaar hebben aandelen en obligaties terrein verloren door de stijgende rente, de inflatie en de vertragende economische groei”, somt Dickson op. Met het oog op de aanhoudende volatiliteit en de relatief hoge rendementen op geldmarktinstrumenten, verplaatsten veel beleggers hun geld daarom van de banken naar de geldmarkten.

Herstel wellicht sterker dan verwacht

“Het kan echter zo zijn dat de dreigende recessie al door de markten is ingeprijsd”, zegt ze. “Beleggers kunnen zich maar beter voorbereiden op economisch herstel, want naar mijn verwachting zal die sterker en sneller zijn dan gewoonlijk.” Dickson stelt dat bedrijven hebben geanticipeerd op een vertraging van de economie en daarom stappen hebben ondernomen om zowel voorraden als balansen op te schonen. “Bovendien”, zegt ze, “staat de Amerikaanse consument er relatief goed voor, ondanks de inflatie.”

“De consumentenschuld is laag vergeleken met de wereldwijde financiële crisis en andere soortgelijke recessies”, zegt Dickson. Bovendien verwacht ze dat een gematigde inflatie de koopkracht van de consument ondersteunt. “Het zal zeker even duren voordat de Fed de inflatie terugbrengt naar de doelstelling van 2,0%. Maar ik denk dat zelfs een verlaging naar 3,0% voor de consument al kan aanvoelen als een reële loonsverhoging”, zegt ze. Een stijging in de consumptie creëert ook kansen voor actieve beleggers, onder andere in de reis- en vrijetijdssector.

Verder wijzen sommige signalen erop dat de huizenmarkt, die zich al in een recessie bevond, klaar is om te herstellen. Dit zou de bouw en de consumptie van duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten een duwtje in de rug geven.

Verschillende manieren om cashreserves te gebruiken

Nu de inflatie geleidelijk normaliseert en de Fed een pauze inlast, kan het voor beleggers een goed moment zijn om in bestaande cashreserves te beleggen. “De waarderingen van bepaalde aandelen zijn aantrekkelijker geworden. Ook bieden obligaties op het moment hogere yields en een hoger potentieel rendement”, zegt ze. “Sommige beleggers waren vorig jaar sceptisch over evenwichtige strategieën omdat alle beleggingscategorieën daalden. Maar dat is te kort door de bocht”, volgens Dickson. “In de toekomst kunnen ook gebalanceerde portefeuilles - in een 60/40 of 65/35 verhouding - op de lange termijn een succesvolle aanpak zijn”, aldus de expert. Een portefeuille die voor 60% uit aandelen en voor 40% uit obligaties bestaat, kan aantrekkelijke rendementen behalen en tegelijkertijd risico’s beperken.

Multinationals in Europa bijzonder interessant

Aan de aandelenkant blijkt de Europese economie bijzonder aantrekkelijk. De Europese economie is veerkrachtig gebleken, ondanks de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de stijgende rente. “Veel succesvolle multinationals in Europa zijn zeer bedreven in het aanboren van externe inkomstenstromen uit verschillende delen van de wereld, van Azië en Latijns-Amerika tot de Verenigde Staten”, legt Dickson uit. “In Europa kunnen bepaalde bedrijven zelfs in een moeilijke economische omgeving goed presteren”, zegt ze.

In de sector van de luxegoederen hebben veel van 's werelds toonaangevende merken hun thuisbasis in Europa. “Hun klanten bevinden zich echter overal ter wereld”, voegt Dickson toe. “De Franse luxereus LVMH heeft een recordomzet van 86 miljard dollar gemeld voor 2022, vooral dankzij de sterke vraag naar hun producten in de VS en Japan”, zegt ze. “Een van de redenen waarom deze bedrijven het potentieel hebben om beter te presteren dan hun binnenlandse concurrenten is omdat ze worden blootgesteld aan wereldwijde concurrentiekrachten. Dit stimuleert innovatie. De knowhow die ze op deze manier ontwikkelen, is moeilijk te kopiëren”, aldus Dickson.

Risicomijdende beleggers zouden, na de pijnlijke verliezen van 2022, kunnen overwegen om geld te steken in aandelen met een hoog dividend die potentie bieden op zowel een inkomen als een waarde toename. Ook zouden bepaalde kort en middellang lopende obligaties die een hogere rente bieden dan in 2022 interessant kunnen zijn voor risicomijdende beleggers.

Vastrentende waarden

Bij de vastrentende waarden ziet Capital Group mogelijkheden bij Amerikaanse US Investment Grade (IG) obligaties. “Ondanks onze conservatieve positionering en onze sterke focus op de fundamentele factoren, zijn onze vooruitzichten voor IG gericht op de wisselwerking tussen de macro-economische omgeving en waarderingen. De yields zijn nog steeds hoog, waardoor beleggers in IG een goed carry-niveau kunnen behalen. Dit helpt om de volatiliteit in te dammen.

Op dit vlak zien we kansen in Amerikaanse nutsbedrijven. Als gereguleerde verkopers van essentiële basisgoederen zijn nutsbedrijven doorgaans immuun voor veel van de huidige economische en marktrisico's. Vanuit een kredietperspectief zijn de Amerikaanse grootbanken nog in goede vorm; ze hebben geprofiteerd van het vertrek van consumenten en bedrijven uit de kleinere regionale banken. De Amerikaanse grootbanken blijken vanuit een balansperspectief zeer gezond en zijn winstgevend.”