T. Rowe Price: Drie redenen waarom high yield bestand is tegen komende recessie

- High yield emittenten zijn beter in staat om een eventuele recessie te doorstaan, omdat deze recessie door de agressieve verkrapping van centrale banken wordt veroorzaakt en niet door een credit bubble.
- -Bedrijfsbalansen zijn over het algemeen solide, wat high yield emittenten beschermt tegen een economische vertraging.
- De wanbetalingscyclus in 2020 was uitdagend, maar heeft de high yield-sector in een betere gezondheid achtergelaten.

Door het krappe monetair beleid van centrale banken nemen de zorgen over een recessie in de tweede helft van dit jaar toe. Hoewel het bemoedigend is dat de inflatie begint af te nemen, maken beleggers zich zorgen over de gevolgen van deze monetaire schok op de economie, die meestal met enige vertraging optreden. Voor bedrijven is een klimaat van afnemende groei uitdagend, maar Mike Della Vedova, portfoliomanager bij T. Rowe Price gelooft dat dit waarschijnlijk minder schade zal toebrengen aan de bedrijfswinsten dan eerdere recessies. Hij draagt hiervoor drie redenen aan:

1. Deze neergang zal niet door krediet worden veroorzaakt

Afgezien van de door de pandemie veroorzaakte recessie in 2020, zijn de meeste recente recessies veroorzaakt door schuldproblemen, wat betekent dat ze zijn veroorzaakt door zorgen over de kredietwaardigheid van bepaalde activa. De wereldwijde financiële crisis van 2008 en de dot-com-zeepbel van 2001 werden bijvoorbeeld voornamelijk veroorzaakt door de opbouw van schulden in de Amerikaanse vastgoedsector en de internetinfrastructuur, wat leidde tot het afboeken op slechte leningen.

De huidige neergang zal waarschijnlijk niet veroorzaakt zijn door kredietproblemen. De belangrijkste oorzaken zullen inflatie en de agressieve renteverhogingen zijn. Historisch gezien hebben krediet-gedreven recessies meer schade toegebracht aan bedrijfswinsten. Dit is een positief aspect.

2. Bedrijfsbalansen zijn over het algemeen solide

Ten tweede zijn de balansen van bedrijven over het algemeen solide, waardoor ze beter bestand zijn tegen een economische vertraging. High yield bedrijven hebben sterke fundamenten. Interest coverage-ratio's (een maatstaf om te bepalen hoe goed een bedrijf in staat is rente op zijn schulden te betalen) zijn hoog en schuldenratio's (die laten zien hoeveel van het kapitaal van een bedrijf afkomstig is van schulden) zijn relatief laag. Bovendien hebben veel bedrijven die high yield obligaties uitgaven geprofiteerd van gunstige financieringsvoorwaarden om hun aflooptermijnen op te schuiven. Dit betekent dat de impact van stijgende rentetarieven geleidelijk kan worden verwerkt.

3. De wanbetalingscyclus van 2020 heeft de high yield-sector sterker gemaakt

Ten derde hebben we in 2020 een fase van wanbetalingen doorgemaakt, waarbij veel bedrijven hun schulden niet konden betalen. Dit heeft geleid tot faillissementen en schuldherschikkingen. Deze cyclus van wanbetalingen heeft gezorgd voor een scheiding tussen sterkere en zwakkere bedrijven. De bedrijven die potentieel hebben om te overleven en te groeien, worden gesteund door investeerders. Bedrijven zonder perspectief op langdurig succes worden doorgaans failliet verklaard. Het aantal wanbetalingen in de Verenigde Staten in 2020 was significant, maar Della Vedova meent dat dit de high yield-sector in een betere gezondheid heeft achtergelaten.

Al met al zullen bedrijven waarschijnlijk voor uitdagingen komen te staan in de komende periode. Maar high yield obligaties lijken beter gepositioneerd te zijn om een neergang te doorstaan. De neergang wordt niet veroorzaakt door kredietproblemen en bedrijfsbalansen zijn solide. Bovendien heeft de wanbetalingscyclus van 2020 de sector geholpen om gezonder te worden. Het is echter belangrijk om op te merken dat in een omgeving van afnemende groei het aantal wanbetalingen waarschijnlijk zal toenemen, wat de noodzaak van zorgvuldige selectie van obligaties benadrukt.