UBS AM: Kans op een zachte landing in VS neemt toe

De kans op een zachte landing van de Amerikaanse economie wordt steeds groter, schrijft vermogensbeheerder UBS Asset Management in zijn nieuwste Macro Monthly.

De belangrijkste punten van 'The widening path to a soft landing':

- UBS AM verwacht dat de inflatie in de tweede helft van het jaar sneller zal dalen dan de inkomens, wat de consumptie zal ondersteunen en de kans op een zachte landing vergroote.
- De oplevende huizenmarkt is tegelijk een katalysator en een signaal van de veerkracht van de Amerikaanse economie.
UBS AM is overwogen in aandelen via de Amerikaanse equal-weight index en mid-caps. Ze zijn nog steeds goedkoop en ze zouden het goed moeten doen in een Amerikaanse economie die het beter blijft doen dan de (lage) verwachtingen.

Evan Brown, hoofd multi-asset strategie, UBS Asset Management:

"Het pad naar een zachte landing voor de Amerikaanse economie is breder geworden en de komende maanden zal het nog breder worden. De inflatiedruk neemt af en de arbeidsmarkt is veerkrachtig. De groei van de reële inkomens zal een verdere expansie van de Amerikaanse consumptie ondersteunen. De groeivooruitzichten in de VS worden ook gesteund door de opleving van de woningmarkt na enkele moeilijke jaren."

"We zijn overwogen in aandelen en geven de voorkeur aan Amerikaanse equal-weight en mid-cap posities. Het aanzienlijke aantal positieve winstherzieningen staat in schril contrast tot de beperkte rally in Amerikaanse aandelen het afgelopen jaar. De performance van de equal weight indices tegenover market-cap indexen is achtergebleven bij de opwaartse beweging van de Amerikaanse Treasuries. Volgens ons hebben deze posities ruimte om de verbeterde fundamentals bij te benen."

"Bedrijfsobligaties zouden het ook goed moeten doen, nu de economische expansie langer duurt en de volatiliteit van de rentes waarschijnlijk zal afnemen als de Fed minder hard op de rem gaat staan. Tegenover langlopende staatsobligaties staan we neutraal. De yields kunnen gaan dalen door de inflatie, maar dat wordt gecompenseerd door het steeds duurder worden van het recessierisico. Maar natuurlijk speelt duration nog steeds een belangrijke rol in goed gebalanceerde portefeuilles als een bescherming tegen economische neerwaartse scenario's."

"Bij de valuta's is een long positie in de Amerikaanse dollar versus een short positie in de Chinese yuan een nuttige afdekking. Het groeimomentum verschuift in relatieve zin van China naar de VS. Bovendien levert de Amerikaanse dollar doorgaans sterke prestaties in risicovolle omgevingen."