LGIM blijft voorzichtig over Europese obligaties

Het jaar begon goed voor Europees schuldpapier, totdat het misging bij de banken. Wat was het effect hiervan op de obligaties en wat kunnen beleggers dit jaar nog verwachten? Marc Rovers, hoofd Euro Credit bij LGIM, legt het uit in zijn blogartikel ‘Where next for Euro Credit?’.

Hieronder vindt u een korte samenvatting:

Ondanks hun sterke balansen en dito winstmarges, blijken banken in het huidige renteklimaat vatbaar te zijn voor snelle uitstromen. Toch bleken de yields op 'investment grade' schuldpapier in het algemeen redelijk veerkrachtig.

- In zekere zin leek de ‘normale’ situatie teruggekeerd van negatieve correlatie tussen aandelen- en obligatiemarkten. Door de bankenstress zakten de aandelenmarkten weg, terwijl de yields op obligaties daalden, en de obligatiekoersen stegen.
- Maar het is te vroeg om de champagne te ontkurken, want 2022 begon met zulke lage yields dat ze nauwelijks een buffer vormden. Met de huidige yields van ongeveer 4% is er wel ruimte voor de yields om te dalen terwijl de koersen stijgen.

Europa ziet zich geplaatst voor een van de meest voorspelde recessies ooit. Maar de markten hebben de recessie nog niet volledig ingeprijsd, tenzij het een zeer oppervlakkige recessie wordt.

- LGIM kijkt in deze context vooral naar de economische fundamenten van bedrijven: de meeste bedrijven hebben de goedkope liquiditeit tijdens de pandemie gebruikt om de looptijd van hun schuld te verlengen, waardoor ze nu goed gepositioneerd zijn voor een recessie.
- Toch maakt de markt niet genoeg onderscheid tussen de betere en de minder goede obligaties-uitgevende bedrijven. LGIM geeft de voorkeur aan bedrijven die minder cyclisch en van hogere kwaliteit zijn, omdat die beter bestand zijn tegen de strenge kredietvoorwaarden en de mogelijke Europese recessie in de tweede helft van het jaar.

Wat de waarderingen betreft:

- De carry is momenteel vrij aanzienlijk, met een behoorlijke beloning voor het nemen van risico. Maar als de spreads naar een zone gaan waar ze in de afgelopen 17 jaar slechts 10% van de tijd zijn geweest - dan wordt er op dit moment niet goed beloond. Dit verklaart de voorzichtige positionering in de portefeuilles van LGIM.
- Een belangrijke variabele is het programma voor de aankoop van activa door de Europese Centrale Bank (ECB). Deze steun zal uiteindelijk wegvallen, en dat is goed nieuws voor actieve beheerders, omdat de ECB een ongedifferentieerde koper is geweest in termen van kwaliteit. Zodra het programma eindelijk wordt beëindigd, kan er een aanzienlijke divergentie ontstaan tussen schuldpapier van bedrijven van goede versus die van minder goede kwaliteit, wat kansen creëert voor actieve beleggers.