Landbouwbeleggingen blijven goed boeren

Gezien de aanhoudende inflatie, standvastige Fed en uitgestelde milde recessie is het volgens vermogensbeheerder Nuveen slim om te beleggen in real assets. Saira Malik, CIO bij Nuveen, ziet een goede inflatiebescherming in commodities, en in landbouw in het bijzonder.

De Amerikaanse headline-inflatie stond in mei op jaarbasis 4,9% en 4,4%, zoals gemeten door respectievelijk de Consumer Price Index en de Personal Consumption Expenditures Price Index. Op dit moment is de Federal Reserve er nog niet klaar voor om de teugels weer te laten vieren.

Het enige dat volgens Malik het tij kan keren, is een afkoeling van de arbeidsmarkt. De krappe Amerikaanse arbeidsmarkt telde afgelopen mei nog ruim 339.000 openstaande vacatures. Hierdoor stegen de lonen op jaarbasis met 4,3%. Toekomstige beleidskeuzes van de Fed, zullen volgens Malik dan ook nauw samenhangen met de werkloosheidcijfers.

Ondanks het optimisme over de verhoging van het schuldplafond in Amerika en de veerkrachtige arbeidsmarkt, blijft Malik overtuigd van een milde recessie in 2024. De strakke monetaire maatregelen zullen dan doorsijpelen in de rest van de economie. Daarom doen beleggers er volgens haar goed aan om hun geld in land- en bosbouw te parkeren. Real assets in het algemeen, maar met name landbouw en hout, zijn vaak een goede beschermer tegen inflatie gebleken.

Malik: “Veel grondstoffen, zoals voedingsmiddelen en basismaterialen, maken deel uit van inflatiemetingen. Als die prijzen stijgen, stijgen ook de inkomsten en het rendement van de beleggingen die deze grondstoffen produceren. Ook zijn sectoren als landbouwgrond en hout minder gevoelig voor dagelijkse schommelingen op de aandelen- en obligatiemarkten en dat is goed voor portefeuillediversificatie.”

Op z’n minst maken ze een portfolio defensiever, weet Malik. “Landbouwgrond verbeterde de historische Sharpe-ratio (een maatstaf voor risico gecorrigeerd rendement) aanzienlijk en leverde in andere categorieën reële activa ook voordelen op. Uit onze analyse blijkt dat een allocatie van 5% elk aan landbouwgrond, hout, vastgoed en infrastructuur overtuigende resultaten zou hebben opgeleverd.”