T. Rowe Price: Gunstige vooruitzichten Japanse aandelen

Japanse aandelen zijn snel uitgegroeid tot de favoriete ontwikkelde markt van wereldwijde beleggers. De TOPIX bereikte op 17 mei een piek die sinds augustus 1990 niet meer was gezien, en het momentum vertoont vooralsnog geen tekenen van vertraging. Ondanks dat Japan nog steeds onderwogen is ten opzichte van andere ontwikkelde markten, zijn buitenlandse investeerders al zes opeenvolgende weken netto kopers van Japanse aandelen, wat wijst op een groeiend vertrouwen in de economische vooruitzichten van het land.

Dan Hurley, Portfolio Specialist for Emerging Markets and Japanese Equities bij T. Rowe Price, meent dat de huidige markt om verschillende redenen goede mogelijkheden biedt voor beleggers in Japanse aandelen. Er zijn echter ook uitdagingen die aangepakt moeten worden om de belangstelling van beleggers voor Japan op de lange termijn vast te houden.

Redenen om optimistisch te zijn over Japan

Hurley gelooft dat er verschillende factoren zijn die deze nieuwe interesse van beleggers aanwakkeren en de aandelenindex naar het hoogste niveau in 33 jaar stuwen. Het recente bezoek, de aankopen en de positieve uitlatingen van Warren Buffett over de kansen die hij ziet in Japan hebben zeker geholpen om Japanse aandelen een impuls te geven. Meer specifiek hebben de heropening van de binnenlandse economie na de pandemie, de goedkope valuta, de economische groei gestimuleerd door de heropening van China, en de hervorming op het gebied van corporate governance die eindelijk zijn vruchten afwerpt, de belangstelling van buitenlandse investeerders in Japan gewekt.

Vooruitzichten Japanse aandelen zien er rooskleurig uit

Gezien de huidige marktomstandigheden anticipeert Hurley op kansen in kwaliteitsgroei-bedrijven en transformatiebedrijven die zich richten op het verbeteren van governance en aandeelhoudersrendementen. Er zijn tekenen dat de outperformance van waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen in de afgelopen tweeëneenhalf jaar aan het draaien is, en de gunstige valutakoersen van Japan ondersteunen groeiaandelen. Actieve aandelenselectie en fundamentele analyse zijn essentieel om deze kansen te identificeren.

Er zijn nog wel een paar uitdagingen…

Er zijn echter nog uitdagingen voor beleggers om te overbruggen, zoals de mogelijkheid van een wereldwijde economische vertraging en de delicate taak van het normaliseren van het monetair beleid zonder Japanse exporteurs, die een cruciale rol spelen in de economie en zwaar wegen in de TOPIX, schade toe te brengen. Het is essentieel om een balans in het monetair beleid te vinden om te voorkomen dat valuta-appreciatie de inspanningen van de Bank of Japan om inflatie te genereren, belemmert. De hervorming van de corporate governance vereist ook verdere verbetering, waarbij druk wordt uitgeoefend op bedrijven met een lage prijs-boekwaardeverhouding om dit probleem aan te pakken.

Ondanks deze uitdagingen biedt de Japanse aandelenmarkt een veelbelovende mogelijkheid voor beleggers. Het geleidelijke herstel van het land na de pandemie en de erkenning van de doorgevoerde hervormingen door buitenlandse beleggers dragen bij aan de aantrekkingskracht ervan. Door prioriteit te geven aan fundamentele analyse kunnen investeerders kansen en rendementen vinden op de markt. De historisch ondergewaardeerde markt van Japan draagt bij aan de aantrekkelijkheid als investeringsbestemming voor buitenlandse investeerders.