Een korte blik op de kapitaalmarkten: Renteverlagingen: Hebben beleggers hier wel echt baat bij? Seema Shah, Principal Asset Management

Beleggers verwachten dat dit de laatste renteverhoging in deze renteverhogingscyclus is geweest en dat er al in juli met renteverlagingen zal worden begonnen. De aanhoudend sterke economische gegevens doen echter vermoeden dat een dermate aanzienlijke omslag in het sentiment van de Federal Reserve onwaarschijnlijk is. Voordat renteverlagingen worden overwogen, moet de Fed eerst tekenen zien van een economie die in ernstige moeilijkheden verkeert, of van een financiële crisis – niet bepaald een gunstig scenario voor beleggers dus.

Na de renteverhoging van vorige week gaan de markten ervan uit dat er een einde komt aan de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve en dat de Fed op korte termijn een beleidswijziging zal doorvoeren. De prijzen van Fed funds futures laten zelfs zien dat er wordt uitgegaan van een kans van 35% op een renteverlaging in juli en dat er rekening wordt gehouden met 75 basispunten aan renteverlagingen vóór het einde van het jaar.

Een dermate snelle ommekeer in het beleid zou zeer ongebruikelijk zijn. Tijdens de afgelopen vier renteverhogingscycli varieerde de periode vanaf het moment waarop Fed-fondsen piekprijzen bereikten tot het moment waarop de rente werd verlaagd van 5 maanden in de cyclus van 1994-1995 tot 15 maanden in de cyclus van 2004-2006. In de laatste verklaring van de FOMC wordt geen melding gemaakt van een mogelijk versoepelingsscenario, wat suggereert dat een belangrijke verandering in de economische omstandigheden nodig is voordat een omslag wordt overwogen.

- Een sterke stijging van de werkloosheid: het werkloosheidspercentage daalde in april voor het eerst in meerdere decennia tot een recordlaagte van 3,4%. De inflatie blijft hardnekkig en hoog zolang de arbeidsmarkt krap blijft.
- Acute financiële spanningen: ondanks het faillissement van drie banken en het feit dat regionale bankindex KRE sinds februari met meer dan 40% is gedaald, acht de Fed het Amerikaanse bankensysteem nog steeds gezond. Voordat het perspectief van de Fed verandert is er waarschijnlijk eerst een verdere scherpe escalatie van de druk op de banken nodig.

Voordat er sprake is van een omslag bij de Fed die tot renteverlagingen zou leiden, moet er eerst sprake zijn van een zeer moeilijke economische situatie of een financiële crisis. Beleggers: wees voorzichtig met wat u wenst.