Azië en VS azen op Europese markt voor elektrische auto's en laadinfrastructuur

De positie van Europa als productiecentrum van elektrische voertuigen (EV’s) en de bijbehorende laadinfrastructuur, loopt gevaar. Dat zegt Richard Marshall, hoofd infrastructuur research bij vermogensbeheerder DWS.

Tegen 2030 moet de infrastructuur voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen zijn vernegenvoudigd, zegt Marshall. “Gebeurt dit niet, dan komt de Europese doelstelling om het aantal EV-personenauto's tegen het einde van dit decennium te vertienvoudigen tot 42,8 miljoen, in het gedrang. Hiervoor zijn veel investeringen nodig.”

Volgens Marshall liggen er verschillende kapers uit Azië en de VS op de kust die de felbegeerde pole position van Europa maar al te graag willen innemen. “De Europese EV-markt is aantrekkelijk voor nieuwkomers, vooral uit Azië, die marktaandeel willen veroveren ten koste van Europese autofabrikanten. Ook Amerikaanse spelers zijn hier volop nieuwe infrastructuur aan het uitrollen die nodig is voor EV-laadpunten.”

Marshall stelt dat het gebrek aan investeringen door grote institutionele beleggers innovaties in de weg staat. “Als er technologieën op eigen bodem worden ontwikkeld, bestaat door het gebrek aan lokale financiering het gevaar dat deze worden verkocht aan grote spelers in Azië of de VS.”

Volgens hem zijn initiatieven om kapitaal uit private markets aan te trekken, dringend nodig. “De kapitaalstromen richting oplaadinfrastructuur zijn weliswaar op gang gekomen, maar nog lang niet voldoende om de vereiste uitrolniveaus te halen.”

Infrastructuurbeleggers zouden een hele goede partij zijn om het laadinfrastructuurnetwerk te financieren, maar de huidige beleggingsmogelijkheden hebben geen geschikt risico-rendementsprofiel. “Subsidies zijn nodig, niet alleen voor installatie, maar ook voor de exploitatie, aangezien de EV-markt zich nog veel verder moet ontwikkelen.”

Enkele cijfers en hoogtepunten uit het rapport:

- De transportsector blijkt nog niet in staat om de uitstoot van CO2 te reduceren, deze steeg zelfs met 7% ten opzichte van de jaren ’90.
- De transport- en automobielsector zijn belangrijk voor Europa en biedt 13.8 miljoen Europeanen werk, dat is 7% van het totale Europese bbp.
- Het verschil tussen het aantal EV’s in Noord-Europa en Zuid- en Oost-Europa is enorm. De belangrijkste oorzaken van het gat zijn het welvaarsniveau en belastingvoordelen.
- Het aantal EV’s per laadpunt is in alle Europese landen te laag, behalve in Nederland waar er per 5 voertuigen 1 landpaal is.
- België en Frankrijk zitten op 13, en Duitsland op 26 EV’s per laadpunt. Pas als er maximum van 9 auto’s per laadpunt zijn, maken mensen de switch naar elektrisch rijden.