PGIM Fixed Income: Waarderingen Amerikaanse hoogrentende obligaties zijn aantrekkelijk maar nog niet op recessieniveau

“Hoewel de markt voor Amerikaanse hoogrentende obligaties gunstig blijft, zullen de risicopremies (spreads) waarschijnlijk nog gaan oplopen door de afnemende bedrijfswinsten en verslechterende bedrijfsvooruitzichten. Wij blijven voorzichtig maar, verwachten niet dat de wanbetalingen zo ernstig zullen zijn als tijdens eerdere recessies. Dit komt door de sterke balansen van de meeste emittenten en de afwezigheid van een ‘muur’ van obligaties die op korte termijn aflopen.” Dat zegt Gabriel Doz, Portfolio Specialist bij PGIM Fixed Income, een van ’s werelds grootste obligatiebeleggers.

Het wanbetalingspercentage was tot nu toe relatief laag, maar vertoont wel een opwaartse trend. Doz: “Als de economie ons basisscenario van een recessie volgt, verwachten wij dat de wanbetalingen beheersbaar blijven en de komende negen maanden stijgen tot 3,5% en de komende twaalf maanden tot 5%.” In hoeverre die zullen worden beïnvloed door de vorm van de recessie en het effect daarvan op regionale banken valt volgens de portfolio specialist nog te bezien.

De waarderingen in de Amerikaanse high-yield markt zijn dus ‘aantrekkelijk’, maar nog niet op het niveau dat typisch geassocieerd wordt met recessieperiodes. Doz: “De krimpende high-yield markt als gevolg van minder emissies en potentiële upgrades naar investment grade biedt echter een sterke technische rugwind, die aangeeft dat de markt veerkrachtiger wordt. Daarom wil de oplettende belegger mogelijk nu al geleidelijk naar high-yield alloceren, maar de situatie op de voet blijven volgen.”