“Blijf voorzichtig voor de bedrijfsresultaten”

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN:
Laurent Denize (ODDO BHF Asset Management)

Nu een recessie in de VS dreigt, meent Laurent Denize dat Amerikaanse aandelen momenteel onderwogen moeten worden ten gunste van Chinese en Japanse aandelen. High yield biedt ook een mooie opbrengst in het licht van de economische risico's.

Laurent Denize (co-CIO van de ODDO BHF Groep) was onlangs in Brussel om zijn macro-economische vooruitzichten voor de komende maanden te presenteren. "De gevolgen van de verkrapping van het monetaire beleid blijven de belangrijkste parameter die zal wegen op de assetallocatie. De sterke stijging van de beleidsrentes heeft onaangename neveneffecten, zoals de ondergang van Silicon Valley Bank of de gedwongen fusie tussen Credit Suisse en UBS.”

Laurent denize
Laurent Denize

Risico op fouten

Hij wijst erop dat we ook niet immuun zijn voor een monetaire beleidsfout. "Zal de Fed de inflatiebestrijding bovenaan haar prioriteitenlijst blijven zetten, of zal zij zich in plaats daarvan richten op de stabiliteit van de financiële sector? In ieder geval verwacht ik dat dit klimaat zal leiden tot krappere kredietvoorwaarden en dus tot een economische vertraging. Wij hebben onlangs onze kans op een Amerikaanse recessie verhoogd tot 65% tegen het einde van het jaar.

Hij wijst er ook op dat, hoewel de consumentenbestedingen tot dusver goed hebben standgehouden, de omstandigheden ook hier snel kunnen veranderen. "De relatie tussen het inflatieniveau en een stijging van de werkloosheid ontwikkelt zich, en de werkloosheidsgraad zou in de komende maanden behoorlijk kunnen stijgen.

Hij wijst er ook op dat de kerninflatie zeer hoog blijft, vooral voor voedingsmiddelen. "De stijging van de lonen is een goede zaak, maar compenseert bij lange na niet de daling van de koopkracht, vooral niet voor de minder bevoorrechte bevolkingsklassen die relatief veel meer (tot 20%) van hun maandelijkse budget aan voedsel uitgeven.”

Zelfgenoegzaamheid

Bovendien werden de bijstellingen van de bedrijfswinsten slechts gedeeltelijk (in de VS) of helemaal niet (in Europa) verwerkt. "Vrijwel alle Europese aandelensectoren hebben historisch hoge marges.” Hij wijst met name op de aanzienlijke risico's die blijven wegen op de vastgoedaandelen, die onder ongunstige omstandigheden activa moeten verkopen om hun stijgende schuldenlast te dekken. Uit enquêtes blijkt dat het nu moeilijker wordt om de prijzen te verhogen, met een aanzienlijk risico voor de bedrijfsresultaten in de tweede helft van 2023.

In het algemeen is Laurent Denize van mening dat de markten momenteel erg zelfgenoegzaam zijn door te verwachten dat de werkloosheidsgraad niet zal stijgen, dat de winstmarges zullen standhouden of dat de Fed haar beleidsrente zou kunnen verlagen voor eind 2023. Ook het risico van een strijd tussen Republikeinen en Democraten mag niet worden verwaarloosd, gezien de extreme polarisatie tussen de twee parlementaire blokken in de VS. ”We riskeren dus opstoten van hoge volatiliteit in Amerikaanse financiële activa, een risico dat de markt momenteel veronachtzaamt.”

Selectieve mogelijkheden

Aandelenmarkten zouden momenteel onderwogen moeten zijn in portefeuilles, met enige blootstelling aan Chinese aandelen (met name via Europese bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan dat land) en Japanse aandelen. "In dit laatste land zal de wijziging van het monetaire beleid de economische activiteit ten goede komen, met een winsttraject dat aantrekkelijk zou moeten zijn.”

Laurent Denize benadrukt dat het niet meer mogelijk is om in technologieaandelen te beleggen zoals in 2021, en dat het dus noodzakelijk is om veel selectiever te zijn. "Wij geloven echter dat er nog aanzienlijke mogelijkheden zijn in segmenten zoals artificiële intelligentie, de opmars van de cloud en halfgeleiders, die de verwachte groeivertraging moeten helpen compenseren.”

High Yield

"Na de sterke prestaties die we sinds het begin van het jaar op de beurzen hebben gezien, denk ik dat we nu dringend moeten wachten, vooral gezien de verwachte verslechtering van de winstmarges. Sectoren zoals luxe, telecom of gezondheidszorg zullen beter bestand zijn tegen deze dreiging. Daarentegen lijken vastgoed, chemie en mid-cap industrials de komende maanden aanzienlijke risico's in te houden.

Met betrekking tot de obligatieportefeuille herinnert hij ons eraan dat het verkeerd is te denken dat een rentedaling positief is voor bedrijfsobligaties als de markten het risico van een recessie (en een stijging van de wanbetalingspercentages) beginnen in te calculeren. "Alleen het hoogrentende segment biedt momenteel voldoende vergoeding om de toename van de renteverschillen te compenseren, met name op korte looptijden. Deze positionering geeft ons een goed uitgangspunt om het verder te bekijken.”