Meer interesse in private equity

Ruim de helft van de institutionele beleggers is dit jaar van plan om meer te investeren in private equity. Daarnaast blijkt sourcing een topprioriteit bij het selecteren van een private market manager. Dit blijkt uit de grootschalige Global Markets Survey van BlackRock. De geënquêteerden hebben in totaal $ 15.000 miljard aan vermogen onder beheer waarvan $ 3200 miljard is belegd in private markets. Dit is gelijk aan ongeveer een kwart van het wereldwijde institutionele private markets beleggingslandschap.

Edwin Conway, hoofd van BlackRock Alternatives: “In de afgelopen 20 jaar zijn private markten uitgegroeid van een nichebelegging tot de hoeksteen van veel portefeuilles. Uit de resultaten van deze eerste Global Private Markets Survey blijkt dat ervaren beleggers vaker afstappen van het 60/40 allocatiemodel en dat private assets percentueel gezien binnen portefeuilles groeien. Het slechtere beursjaar, de recessieangst en woelige marktomstandigheden doen de groei van de private markten niet ontsporen.”

Liefst 82% van de respondenten geeft aan dat het genereren van inkomsten de belangrijkste reden is om te investeren in private markten, gevolgd door kapitaal groei. Infrastructuur- en vastgoedschuldinstrumenten zijn favoriet onder beleggers.

71% van de beleggers in EMEA is van plan om meer kapitaal toe te wijzen aan private equity. Of dat zo blijft valt vanwege de recente marktomstandigheden echter te bezien. Wereldwijd komt dat percentage uit op 70%. Beleggers zeggen dat bedrijven die al stevig in hun schoenen staan het meeste inkomen voor hen genereren, gevolgd door venture capital, secondaries en buyouts.

Uit de enquête blijkt verder dat vooral pensioenfondsen het gebrek aan liquiditeit noemen als de grootste hindernis om te beleggen in private markets. Bij verzekeraars blijkt dit minder een probleem te zijn.