Crisis onder controle, maar meer economische pijn in het verschiet

Hoewel de problemen in de banksector waarschijnlijk niet zullen leiden tot een hevige kredietcrisis, zal de wereldeconomie er niet ongeschonden uitkomen.

Een agressieve monetaire verkrapping door de Amerikaanse Federal Reserve en andere grote centrale banken heeft geleid tot onrust in delen van de banksectoren en roept vergelijkingen op met de wereldwijde kredietcrisis die 15 jaar geleden de financiële markten op hun kop zette.

Wij zijn van mening dat de vrees voor een financiële crisis zoals in 2008 overdreven is. Toch zullen de economische stuiptrekkingen als gevolg van banksluitingen in de VS en de overname van Credit Suisse met staatssteun in Europa snel duidelijk worden: de groei van het wereldwijde bbp zal dit jaar vertragen en onder het langetermijnpotentieel liggen.

Al met al lijken beleggers op de zaken vooruit te lopen door te verwachten dat de Fed de rente al in juli zal beginnen te verlagen. Net als andere centrale banken zijn de handen van de Fed gebonden - de hoge inflatie zal haar ervan weerhouden om de komende maanden monetaire stimulansen te geven, zelfs als zij het nodig acht om andere kortetermijnmaatregelen in te voeren en zo de spanningen in het banksysteem te verlichten.

Het overdreven gematigde scenario dat door de vastrentende markten wordt verdisconteerd, is een van de redenen waarom wij obligaties hebben verlaagd tot benchmarkgewicht. Het is een tactische zet. De rente op korter lopende overheidsobligaties is te snel, te sterk gedaald. Cash gaat als gevolg daarvan naar overwogen.

Onze verwachtingen voor een nieuwe periode van economische zwakte zorgen ervoor dat we onderwogen blijven in aandelen. Niet alleen zullen de koers-winstverhoudingen van aandelen moeilijk kunnen groeien, maar wellicht zullen ook de bedrijfswinsten stagneren naarmate de bedrijfsomstandigheden verslechteren.