abrdn: Goed moment om weer te beleggen in Chinese aandelen

Met de afbouw van het strenge coronabeleid en de daaropvolgende heropening van de economie zijn de grootste obstakels voor de Chinese aandelenmarkt weggenomen. Consumentenuitgaven vormen een belangrijke motor achter het Chinese economisch herstel. Het winstmomentum voor bedrijven neemt toe en dat zal worden weerspiegeld in de aandelenkoersen, zo stelt Elizabeth Kwik, directeur beleggingen bij abrdn. Hieronder geeft ze antwoord op zeven prangende vragen over beleggen in China.

1. Is dit een goed moment om weer in Chinese aandelen te stappen?

“De Chinese aandelen koersen ongeveer 20% hoger dan in oktober toen ze een dieptepunt aantikten, maar het kan stukken beter. De heropeningsrally was slechts een eerste piek. abrdn verwacht dat het herstel uit verschillende fasen bestaat die de binnenlandse uitgaven geleidelijk aanzwengelen en een aantal andere sectoren ten goede komen, waaronder toerisme en reizen, gezondheidszorg, banken en zelfs vastgoed. Het spaaroverschot van huishoudens helpt de binnenlandse consumentenbestedingen op korte termijn, terwijl op middellange tot lange termijn een verbetering op het gebied van de werkgelegenheid en lonen wordt voorzien. Dit is mede te danken aan een soepeler beleid van de overheid. Dat zijn goede voortekenen voor herstel.”

2. Wat houdt de heropening van China in?

De afbouw van het coronabeleid en de daaropvolgende heropening hebben de belangrijkste hobbels voor de Chinese aandelenmarkt weggenomen. De eerste indicatoren voor het economisch momentum zijn bemoedigend: de PMI-cijfers in januari en februari stegen weer, wat wijst op een opleving van de economische activiteit. Er worden meer kredieten verstrekt, er wordt meer gereisd en het aantal hotelovernachtingen gaat omhoog.

Een ander belangrijk aspect van de heropening is het effect op de bedrijfswinsten. Terwijl de rest van de wereld zich in een late economische downcycle bevindt, bloeien Chinese bedrijven juist op. Zelfs toen de Chinese markt vorig jaar onder enorme druk kwam te staan, bleek dat veel kwaliteitsbedrijven er veel beter voorstonden dan hun aandelenkoersen deden vermoeden. abrdn verwacht dat het winstmomentum blijft toenemen en geleidelijk wordt weerspiegeld in de aandelenkoersen van deze bedrijven.

3. Is de komende maanden meer begrotings- en monetaire steun te verwachten?

Dat valt nog te bezien, maar abrdn verwacht van wel: het herstel van de groeidynamiek is een van de topprioriteiten voor de regering. De consumentenuitgaven moeten worden aangejaagd, de vastgoedmarkt gestabiliseerd en het beleggersvertrouwen herwonnen.

4. Verwacht u een terugkeer van beleggers?

Beleggers stoppen meer geld in Chinese aandelen. In januari was er sprake van een krachtige buitenlandse kapitaalinstroom en naarmate het economisch herstel doorzet, verwachten wij dat deze trend aanhoudt.

5. Op welk type aandelen richt abrdn zich?

abrdn is ervan overtuigd dat de stijgende welvaart in China de motor achter de economische groei in het land is. abrdn zoekt naar bedrijven van hoge kwaliteit in de volgende vier portefeuillethema's:
- Aspiration: De stijgende welvaart leidt tot een snelle groei van uitgaven aan luxeproducten zoals cosmetica, reizen en duurdere voedingsmiddelen en drank.
- Digitaal: Steeds meer Chinezen maken gebruik van technologie en zijn aangesloten op het internet. Dit betekent een rooskleurige toekomst voor spelers in e-commerce, cyberbeveiliging en voor datacenters die clouddiensten ondersteunen.
- Duurzaamheid: Beleidsmakers wereldwijd zetten zich in voor een groenere en CO2-armere wereld, en China zit op de eerste rang als het gaat om investeringen in hernieuwbare energie, accu’s, elektrische voertuigen, aanverwante infrastructuur en milieubeheer.
- Gezondheidszorg: Stijgende besteedbare inkomens stimuleren de vraag naar gezondheidsproducten en -diensten.

6. De Chinese regering heeft in het verleden streng opgetreden tegen de technologiesector en de online onderwijssector. Hoe beschermt u zich hiertegen?

Toen duidelijk was welke nieuwe regelgeving van toepassing zou zijn in het kader van China's Common Prosperity-beleid, heeft abrdn zich ervan vergewist dat alle aandelen in portefeuille ook voldeden aan de nieuwe regelgeving. De overheidscampagne moet een economie in de hand werken waarin exorbitante rijkdom wordt uitgeroeid en welvaartsdeling de norm wordt.

7. Welke risico's houdt u op korte termijn in de gaten?

Er zij twee risico’s, te weten de vastgoedsector en de spanningen tussen de VS en China. De woningmarkt is een belangrijke groeimotor achter de Chinese economie. Na een reeks steunmaatregelen van de overheid zijn de eerste tekenen van een herstel al zichtbaar. De vraag naar woningen neemt al toe.

De aanwezige spanningen tussen China en de VS zijn onlangs weer opgelopen als gevolg van het spionageballon-incident. Toch denkt abrdn dat beide landen er zich ter degen van bewust zijn dat hun economieën met elkaar zijn verweven. Beide landen zijn dus niet gebaat bij een echt conflict. Verdere escalatie van de spanningen verhoogt het risico op een serieuze faux pas met alle rampzalige gevolgen van dien. Daarom houden wij de spanningen nauwlettend in de gaten.