Optimix: Recessiegevaar zet grondstoffen onder druk maar toekomstperspectief is gunstig

Nu de inflatie in zowel de Verenigde Staten als de eurozone niet afneemt zoals aanvankelijk werd verwacht, rekenen beleggers op meer monetaire verkrapping waardoor de kans op een recessie later in het jaar toeneemt. Met name de grondstoffensector wordt hierdoor geraakt. Toch zijn de vermogensbeheerders van Optimix positief over deze sector omdat het toekomstperspectief om verschillende redenen gunstig is. Het devies is dus ‘houden’.

Metalen en grondstoffen onder druk

Om de inflatie te temmen zal de vraagzijde van de economie getemperd dienen te worden. Conjunctuurgevoelige aandelen zijn dan het meest kwetsbaar. De vraag naar energie, chemicaliën en metalen neemt dan af. Daarom stonden met name deze sectoren onder druk in februari. Verder maakten enkele grote mijnbouwbedrijven tijdens de publicatie van hun kwartaalcijfers bekend dat de kosten zijn toegenomen. Optimix heeft voor de meeste mandaten een belang in een mandje met mijnbouwaandelen via de VanEck Global Mining UCITS ETF en deze daalde in februari met 8%.

Maar voor mooie toekomstige rendementen is een aantrekkelijke waardering en dividend en een goed toekomstperspectief vereist. En volgens de vermogensbeheerders van Optimix voldoet de mijnbouwsector daaraan. De waardering (10,9 keer de dit jaar verwachte winst) en het dividendrendement (4,5%) zijn volgens hen aantrekkelijk.

Dividendrendement en waardering van de sectoren in de wereldaandelenindex. Bron: Bloomberg

Afbeelding: Dividendrendement en waardering van de sectoren in de wereldaandelenindex. Bron: Bloomberg

Koerswinstverhoudingen aandelen

Toekomstperspectief grondstoffen gunstig Hoe is het toekomstperspectief van grondstoffen? De vraag naar metalen en grondstoffen neemt al jaren toe. Een simpele reden is de groei van de wereldbevolking. De komende jaren zal de vraag als gevolg van de verduurzamingstrend verder toenemen. De oorlog in Oekraïne legde de energiekwetsbaarheid van Europa bloot. Dankzij compensatiemaatregelen en een zachte winter waren de gevolgen relatief bezien beperkt. Die zachte winter is echter een symptoom van een groter milieuprobleem. Om hier het hoofd aan te bieden zal de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen verlaagd dienen te worden.

Hiervoor is bijvoorbeeld veel koper nodig. Voor een windturbine is vier keer zoveel koper nodig als voor een gasturbine. Ook gaat in een elektrische auto twee zoveel koper als in een brandstofauto. Om nog maar te zwijgen over de investeringen in het elektriciteitsnet. In de afbeelding hieronder is te zien welke verschuiving in de energiemix op stapel staat. Daarom vindt Optimix een overweging naar de mijnbouwsector- en grondstoffensector in de portefeuille onontbeerlijk.

Aandeel verschillende energiebronnen in wereldwijde energievraag volgens Bloomberg.

Beleggingsdilemma

Energiebronnen

De winning van metalen als koper, nikkel, lithium en goud gaat gepaard met schade aan het landschap en de leefomgeving, maar is wel essentieel om de energievoorziening te kunnen verduurzamen. Dit levert een beleggingsdilemma op. Optimix sluit deze sector niet a priori uit. Mijnbouwbedrijven die zich niet aan de (milieu)wetgeving houden, staan bij Optimix wel op de ‘zwarte lijst’. De visie van Optimix op het duurzaamheidsdilemma is echter niet in steen gehouwen. Onlangs hebben de vermogensbeheerders wel goud toegevoegd aan hun duurzame portefeuilles. Hier telde het argument dat een portefeuille die weerbaar is onder verschillende scenario’s zwaarder mee dan de belastende omstandigheden waaronder goud wordt gewonnen. Verduurzaming speelt een voorname rol bij hun beleggingsbeslissingen, maar zeker ook in het alledaagse leven.