Schroders: Er steekt meer achter herstel Chinese aandelenmarkten dan alleen versoepeling covid-beleid

Tom wilson
Tom Wilson

De versoepeling van het covid-beleid heeft bijgedragen aan de rally van Chinese aandelen, maar dat is slechts een deel van het verhaal, schrijven Andrew Rymer en Tom Wilson, specialisten van Schroders.

China gooide plotseling het zero covid-beleid overboord. Die verrassing is duidelijk zichtbaar in de marktprestaties. Tegen deze achtergrond zijn de vooruitzichten voor de economische groei dit jaar verbeterd.

De markten reageerden positief, de MSCI China Index is tussen 31 oktober en 19 januari met 52% gestegen en de renminbi werd 7% meer waard ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Msci china

De groeivooruitzichten voor 2023 trekken aan

De economische groei in China vertraagde in het vierde kwartaal tot 2,9% op jaarbasis, maar dat was wel boven de consensusverwachting van 1,8%. Dit verschil in verwachtingen weerspiegelt een veerkrachtigere binnenlandse economie. De groei voor het volledige jaar 2022 bedroeg 3%, wat veel minder is dan de groeidoelstelling van de regering van 5,5%. Schroders voorspelde al een cyclische opleving in 2023, met een verwachte bbp-groei van 5,0%. Recente ontwikkelingen stuwen dit hoger tot 6-7%.

Schroders’ visie op China

De impact van het zero covid-beleid weegt al langer op de economische groei in China. Regeldruk in de afgelopen jaren, samen met vastgoedproblemen en aanhoudende geopolitieke spanningen, hadden de negatieve vooruitzichten alleen maar verergerd. Schroders heeft zijn negatieve kijk op China tot en met 2022 enigszins getemperd, gezien de waarderingen, asynchrone beleidsondersteuning en de verwachting dat het zero covid-beleid onhoudbaar was.

De plotselinge versoepeling was een verrassing. Schroders had verwacht dat het proces hoogstwaarschijnlijk in de eerste helft van 2023 zou beginnen en dat het geleidelijker zou zijn. Het opheffen van de covid-beperkingen, in combinatie met tekenen dat de regering zich opnieuw richt op economische groei, ondersteunt een herstel van de groei. De markt heeft zich snel ontwikkeld, maar de waarderingen blijven redelijk en de winstvooruitzichten voor met name binnenlands georiënteerde sectoren verbeteren.

Door deze ontwikkelingen is Schroders neutraal geworden over China. Schroders verwacht dat de consumptie zal aantrekken, gesteund door de inhaalvraag, de hoge besparingen en de verbeterende werkgelegenheid en vertrouwen. Daarnaast heeft de regering gerichte steun verleend, waaronder maatregelen om de problematische vastgoedsector te stabiliseren. De omvang van het herstel in vastgoed blijft een bron van potentiële opwaartse verrassing. Er wordt nu gespeculeerd dat verdere maatregelen worden voorbereid. De exportsector kan ook onder druk blijven staan omdat de wereldwijde groei vertraagt en de voorraadselectie in bepaalde sectoren complex blijft.

Langetermijnrisico’s blijven bestaan

De economische groei is het afgelopen decennium vertraagd door de stagnerende globalisering en de trend van diversificatie van de toeleveringsketen, terwijl de stijgende arbeidskosten China minder concurrerend hebben gemaakt in low-end productie. Demografie wordt een belemmerende factor met een bevolking in de werkende leeftijd die al afneemt. Het is ook onwaarschijnlijk dat de investeringen in infrastructuur doorgaan in het tempo van de afgelopen decennia. Ten slotte wordt China geconfronteerd met de "middeninkomensval" en moet het blijven stijgen in de waardeketen en zijn intellectuele en menselijke kapitaal laten groeien.

Er zijn meer uitdagingen en risico's om in overweging te nemen. Er zijn zorgen over de mate waarin de macht is gecentraliseerd en geconsolideerd door president Xi en de mate waarin dit leidt tot een vermindering van het beleidsdebat en mogelijke beleidsvolatiliteit. Hoewel de laatste aankondigingen goed zijn ontvangen, zal de markt waarschijnlijk ook voorzichtig blijven met een aanhoudend risico van interventie in de particuliere sector.

Geopolitiek zal een voortdurend risico zijn en verschillen met de VS zijn moeilijk te verzoenen. Bezorgdheid over de opkomst van China is een tweeledige kwestie in de Amerikaanse politiek, maar nu de Republikeinse partij de controle over het Huis van Afgevaardigden krijgt, kan meer havikachtige wetgeving ten opzichte van China prioriteit krijgen. Ondertussen lijken exportcontroles en andere sancties op technologisch gebied waarschijnlijk van kracht te blijven en kunnen ze worden uitgebreid. Handelstarieven, geïmplementeerd onder Trump, blijven ook van kracht, maar kunnen een punt van discussie zijn als de recente diplomatieke inspanningen vorderen. De pandemie benadrukte de risico's van concentratie van de toeleveringsketen in China, en een trend naar nearshoring, of diversificatie van de toeleveringsketen, is een ander risico voor exporteurs.