Amerikaanse pensioenfondsen hebben weer een overschot

Door Julien-Pierre Nouen, directeur economische studies en gemengd beheer bij Lazard Frères Gestion

Julien pierre nouen
Julien-Pierre Nouen
Voor het eerst in meer dan twaalf jaar hebben de Amerikaanse pensioenfondsen weer een overschot. Deze pensioenfondsen moeten gedurende tientallen jaren pensioenverplichtingen dekken. De geactualiseerde waarde van deze verplichtingen vormt hun passiva. Daartoe beleggen zij hun activa op de financiële markten.

Vorig jaar daalde de waarde van hun beleggingen met 18%, wat gelijke tred hield met de sterke daling van de aandelen- en obligatiemarkten. Tegelijkertijd echter verminderde het effect van de stijgende rente op de discontovoet hun verplichtingen met 27%. Deze discontovoet, die ruwweg overeenkomt met het rendement tot de vervaldag van investment grade bedrijfsobligaties, steeg van 2,8% tot 5,2%.

Deze situatie zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de beleggingsstrategie van de pensioenfondsen. Een ratio van minder dan 1 moedigt pensioenfondsen immers aan om te beleggen in aandelenmarkten of in offensieve kredieten om te proberen dit tekort door middel van een goed rendement te compenseren. Pensioenfondsen met een overschot kunnen daarentegen een minder risicovolle portefeuille opbouwen die hun behoeften dekt. In deze context zouden zij dus in de nabije toekomst hun aandelenportefeuille kunnen afbouwen.

Pensioenfondsen