Pimco: ECB kan langer verkrappend beleid voeren dan markt nu verwacht

De Europese Centrale Bank (ECB) zou wel eens langer een verkrappend beleid voeren dan financiële markten verwachten. Dat zegt Konstantin Veit, portfoliomanager bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Hij is bovendien sceptisch over mogelijke renteverlagingen door de ECB in de tweede helft van 2023, iets wat markten al lijken te hebben ingeprijsd.

De ECB zit nog volop in haar verkrappingscyclus. Een eindrente van 3,25%-3,5% is volgens hem aannemelijk gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van de inflatie. “Om de inflatie weer richting de 2%-doelstelling van de ECB te krijgen is waarschijnlijk enige afkoeling van de economie en de arbeidsmarkt nodig. De recente economische veerkracht van de eurozone is daarom niet per se goed nieuws voor de ECB.”

Aanbod Europese staatsobligaties zal verdubbelen

De Pimco-specialist ziet daarnaast het aanbod van Europese staatsobligaties verdubbelen, nu de ECB begin maart het Asset Purchase Program (APP) afbouwt met ongeveer 15 miljard euro per maand tot het einde van het tweede kwartaal. Het effect op de ECB-balans zal echter gering zijn. Veit: “Het belangrijkste effect is een aanzienlijk hoger aanbod van staatsobligaties in de markt. Het netto aanbod van Europese staatsobligaties zal dit jaar meer dan verdubbelen.”

De ECB zal er in de tweede helft van dit jaar naar streven de herinvesteringen in het APP verder terug te brengen. “De vermindering van de de APP-omvang zal evenredig zijn over de vier APP-portefeuilles. Maar binnen de bedrijfsobligatieportefeuille zullen de herinvesteringen overhellen naar emittenten met betere klimaatprestaties”, besluit Veit.