MFS: Spillover-effect private markets vormt groot gevaar

Het spillover-effect van de private market op de publieke is gevaarlijker dan beleggers tot nu toe lijken te beseffen, schrijft vermogensbeheerder MFS in het rapport ‘6 Key Themes for 2023’. Hoewel deze markt floreerde in de jaren na de financiële crisis, is het economisch klimaat inmiddels 180 graden gedraaid.

“De afgelopen vijftien jaar stonden in het teken van bescheiden groei, lage rentes, gestage inflatie en een overvloed aan monetaire steun om de volatiliteit onder controle te houden. Een economisch klimaat dus waarin volop ruimte was voor beleggingscategorieën als durfkapitaal, private equity en private debt. Nu we aan de vooravond staan van een recessie zien de randvoorwaarden er echter een stuk minder rooskleurig uit. De spillovers van de private market vormen een steeds groter risico voor beleggers.”

MFS maakt zich vooral zorgen om het gebrek aan informatie. “De private markets zijn erg ondoorzichtig en dusdanig met elkaar verweven dat het voor de beursgenoteerde markt ontzettend moeilijk is om genoeg data te verzamelen om de risico’s in kaart te brengen. Hoewel het bankensysteem tegenwoordig een stuk sterker staat dan voor de financiële crisis, maken we ons zorgen over hoeveel geld er de afgelopen jaren is verstrekt door non-bancaire financiers. Mocht er een recessie komen, dan kan de $ 1200 miljard die momenteel in hefboomleningen zit, voor serieuze problemen zorgen.”