State Street SPDR ETF's: Een veerkrachtig jaar voor Europese ETF's

In zijn meest recente Strategy Espresso A Resilient Year for European ETF’s, heeft State Street SPDR ETF’s de in- en uitstroom van de in Europa gevestigde ETF’s onder de loep genomen. De belangrijkste conclusies:

- In Europa gevestigde ETF's realiseerden in 2022 een netto-instroom van 88 miljard dollar. Wereldwijde aandelen uit de ontwikkelde markten en Amerikaanse large caps waren de drijvende kracht hiervoor, omdat beleggers de voorkeur gaven aan posities van hogere kwaliteit, terwijl ook energieaandelen een sterke instroom kenden.
- De instroom voor vastrentende waarden was bijna 32 miljard dollar in 2022, ondanks de uitdagende achtergrond met hoge inflatie, monetaire verkrapping en de oorlog in Oekraïne.
- De netto-uitstroom uit grondstoffen bedroeg 4,8 miljard dollar, vooral door uitstroom uit posities in brede grondstoffen (-3,2 miljard dollar) en edelmetalen (-1,0 miljard dollar). Beleggers in aandelen kozen voor wereldwijd, maar ook voor Amerikaanse aandelen en aandelen uit opkomende markten (netto-instroom van respectievelijk 36 miljard dollar, 18 miljard dollar en 12 miljard dollar). Van Europese aandelen werd afscheid genomen (netto-uitstroom van 7,7 miljard dollar). Beleggers gaven de voorkeur aan defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen (netto-instroom van respectievelijk 1,8 miljard dollar en 1,4 miljard dollar), terwijl de financiële sector een uitstroom kende van 3,6 miljard dollar.
- Beleggers in vastrentende waarden gaven de voorkeur aan veilige havens: staats- en bedrijfsobligaties met een hoge kredietbeoordeling ondervonden een netto-instroom van respectievelijk bijna 17 miljard dollar en 15 miljard dollar. Aan de andere kant zagen we netto-uitstroom van schuldpapier van opkomende markten, voornamelijk beïnvloed door Chinese obligatie-ETF's, waardoor bijna de gehele instroom van 10 miljard dollar uit 2021 werd teruggedraaid.

Etf beleggen

"Na een sterke start in januari 2022 en een meer beperkte maar nog altijd positieve ontwikkeling in de daaropvolgende maanden, zagen Europese ETF's een aanzienlijke netto-uitstroom volgend op de renteverhogingen van centrale banken in juli. Over het geheel genomen was er in het derde kwartaal een netto-uitstroom voor in Europa gevestigde ETF's, vooral uit aandelen- en grondstoffenposities. Na de lager dan verwachte Amerikaanse consumentenprijsinflatie in november keerden beleggers echter terug naar posities in aandelen en vastrentende waarden.

Dit liet 2022 op een positievere noot eindigen", legt Philippe Roset, Hoofd Noord-Europa bij State Street SPDR ETF's, uit. "Voor 2023 verwachten we dat de eerste zes maanden volatiel blijven en dat er in de tweede helft van het jaar enige stabilisatie zichtbaar wordt. In het derde kwartaal zouden beleggers kunnen terugkeren naar aandelen in Europa en opkomende markten om zo de kleinere blootstelling te herbalanceren. Als het een zachte winter wordt, kan bovendien de recessievrees afnemen en de belangstelling van beleggers voor financiële instellingen terugkeren, omdat de sector kan profiteren van de hoge rentes. Nu de volatiliteit afneemt, zouden beleggers in vastrentende waarden ook hun blootstelling aan risicovollere kredieten en high-yield obligaties kunnen vergroten."