Wordt 2023 het jaar van waterstof?

Door Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo

Peter garnry
Peter Garnry
Waterstof wordt door velen gezien als dé oplossing om de economie in het komende decennium koolstofvrij te maken en waterstofaandelen kennen een sterke start van het jaar dankzij verschillende grote orders in de sector. Dit suggereert dat dit jaar wel eens de grote doorbraak voor waterstof zou kunnen betekenen.

Ons best presterende themamandje deze week was dat van energieopslag. Het steeg met 10,2% en kwam daarmee op de tweede plaats van de best presterende mandjes dit jaar. De grote stijgers waren vooral de brandstofcel- en waterstofbedrijven zoals Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power Systems, Nel en FuelCell Energy. Deze sector ontving in het begin van het jaar heel wat grote orders, wat doet vermoeden dat 2023 het jaar van de grote doorbraak voor de sector zou kunnen worden.

Vorig jaar schreven we uitgebreid over de energiecrisis en meer bepaald over de energieprijzen en het basislastprobleem in Europa. Hernieuwbare energie is een fluctuerende energiebron. Naarmate het aandeel van hernieuwbare energie toeneemt, neemt de volatiliteit van de elektriciteitsprijzen toe, tenzij je een basislast aanlegt om het net en de prijzen te stabiliseren. Dat was voorheen kernenergie in Frankrijk en goedkoop gas uit Rusland. Door corrosieproblemen in Franse kerncentrales en snel stijgende gasprijzen als gevolg van de lagere Russische aanvoer zijn de basislastproblemen van Europa toegenomen. Nu de vraag naar elektrische voertuigen en lucht/water-warmtepompen snel toeneemt, zal ook de vraag naar elektriciteit snel toenemen. Dit zal het Europese net de komende jaren nog meer onder druk zetten.

Schone waterstof geproduceerd uit overtollige hernieuwbare energie lijkt een goede kortetermijnoplossing, maar er zijn ook hogere kosten aan verbonden.

Waterstof is de snelste manier om basislast-elektriciteit te produceren terwijl de hernieuwbare energiebronnen uitbreiden

De bouw van kerncentrales duurt te lang en de technologie voor kernfusie is nog lang niet rijp voor commercialisering. Aardgas is duurder geworden en nu Rusland geen rol meer speelt, is het minder aantrekkelijk om aardgascentrales als basislast te gebruiken. Hernieuwbare energiecapaciteit kan sneller worden opgebouwd, maar lost het basislastprobleem niet op. Maar via elektrolyse kan overtollige energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt om waterstof uit water te splitsen. Deze schone waterstof kan dan worden opgeslagen en later worden verbrand in elektriciteitscentrales voor basislaststroom. Deze technologie zal duurder zijn dan het verbranden van gas als Russisch gas deel uitmaakt van het plaatje, maar het is misschien de enige kortetermijnoplossing om de elektriciteitsproductie in Europa koolstofvrij te maken.

Energieopslag zal steeds meer een sleuteltechnologie worden voor de overgang naar een groenere samenleving, maar is ook absoluut noodzakelijk naarmate meer delen van de economie worden geëlektrificeerd. Dankzij het succes van elektrische voertuigen zien de batterijproducenten nu al een massale adoptie van hun producten. We blijven zeer positief over deze bedrijven en lithiummijnen. Maar 2023 zou wel eens het jaar kunnen zijn waarin waterstofaandelen hun grote doorbraak beleven.

Stock sectors