Northern Trust: Opkomende markten minder gevoelig voor handelsoorlog

Opkomende landen zijn zeer exportgericht: ze hebben dus veel te verliezen mochten de recente besluiten van de Amerikaanse president Donald Trump tot een handelsoorlog leiden. Gelukkig is de binnenlandse vraag in deze landen inmiddels veel belangrijker dan vaak wordt gedacht, stelt Carl Tannenbaum, hoofdeconoom van Northern Trust .

Zo maakt export nu 20% uit van het bbp in China en India, tegen respectievelijk 32% en 24% in 2008. In dezelfde periode steeg het belang van consumptieve uitgaven van 50 naar 53% van het bbp in China, en van 67% naar 71% in India. In opkomende landen buiten Azië is die ontwikkeling minder sterk, daar is het aandeel van de uitvoer in het bbp nagenoeg gelijk gebleven.

In India en China dalen ook de besparingen uitgedrukt als percentage van het bbp. Er vindt dus een verschuiving plaats van veel exporteren en veel sparen naar meer zelf consumeren en minder sparen. Gezien de hoge economische groei wereldwijd zal het belang van export voor opkomende markten weer toenemen. Maar, zo stellen Tannenbaum en zijn researchteam: het is onwaarschijnlijk dat de records van weleer weer worden gehaald. De opkomende landen moeten gefocust blijven op het vergroten van het aandeel van de binnenlandse consumptie in het bbp, gezien de bezorgdheid na de tariefsverhogingen door de VS. Deze verschuiving zorgt immers voor een meer duurzame groei.

De hogere Amerikaanse tarieven op buitenlands staal zullen niet de voordelen brengen die de voorstanders in de VS ervan verwachten, benadrukt Tannenbaum. Veel binnenlandse staalfabrieken zijn gedateerd; een uitbreiding van de productie vergt nieuwe investeringen. Nieuwe staalfabrieken zijn efficiënter, waardoor het aantal nieuwe banen relatief beperkt zal blijven. De beschikbaarheid van buitenlandse producten is goed voor Amerikaanse consumenten, aldus Northern Trust : het leidt tot meer keuze, lagere kosten en houdt de producenten in de VS scherp. Het Amerikaanse handelstekort wordt vooral veroorzaakt door de handel in goederen; op het gebied van diensten is de VS juist zeer concurrerend.

P>Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.