Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland stelt Goldman Sachs Asset Management / NN Investment Partners aan als fiduciair manager

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland kondigt vandaag aan dat zij Goldman Sachs Asset Management / NN Investment Partners (NN IP) heeft aangesteld als fiduciair manager voor haar totale beleggingsportefeuille van €800 miljoen.

Goldman Sachs / NN IP zal het totaalaanbod aan fiduciair management alsook liability driven investment (LDI) diensten gaan leveren aan Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland, geheel afgestemd op de behoeften van het pensioenfonds.

De aanstelling is het eindresultaat van het selectieproces dat in januari 2022 van start is gegaan. De dienstverlening is op 1 december 2022 van start gegaan.

Marco Kiewiet, directeur van Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland: "De beleggingen van ons pensioenfonds zijn ondergebracht in een fiduciair mandaat bij Goldman Sachs Asset Management / NN IP, een betrouwbare en gedegen pensioenbelegger met focus op de lange termijn. Na een uitgebreide selectieprocedure waarbij wij zijn ondersteund door EY, waren de professionaliteit, kennis en ervaring van Goldman Sachs belangrijke criteria voor onze keuze. Het pensioenfonds hecht waarde aan een intensieve samenwerking met een vermogensbeheerder die zich richt op beleggen en tegelijkertijd rekening houdt met de complexe pensioenproblematiek. Wij kijken uit naar de samenwerking met Goldman Sachs."

Hester Borrie, co-Hoofd van EMEA Institutional Client Business bij Goldman Sachs Asset Management: "We zijn het pensioenfonds dankbaar voor het selecteren van Goldman Sachs Asset Management / NN IP als hun nieuwe fiduciaire manager en kijken uit naar een nauwe samenwerking. Succes in fiduciair management berust op lange termijn relaties die worden gekenmerkt door vertrouwen en partnerschap - waarden die wij bij Goldman Sachs Asset Management / NN IP hoog in het vaandel hebben staan. We kijken ernaar uit om in die geest nauw samen te werken met het bestuur en bestuursbureau van Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland om de gecombineerde expertise van het NN IP en Goldman Sachs in te zetten om de beleggingsdoelstellingen van Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland te realiseren. We blijven investeren in ons fiduciair managementplatform in Nederland en deze aanstelling beschouwen wij als een erkenning van onze intenties op dit gebied."