Is zero-covid op een dood spoor beland?

Door Julien-Pierre Nouen, directeur economische studies en gemengd beheer bij Lazard Frères Gestion

Julien pierre nouen
Julien-Pierre Nouen
De afgelopen weken heeft China een sterke stijging van het aantal nieuwe Covid-19 gevallen gezien. Het gemiddelde aantal nieuwe gevallen per dag bedroeg in de week die eindigde op 28 november meer dan 35.000, waarmee de vorige piek van dit voorjaar werd overtroffen. De stijging wordt beantwoord met nieuwe gezondheidsbeperkingen die bij sommige delen van de bevolking tot straatprotesten hebben geleid.

De huidige situatie toont de tekortkomingen aan van China's zero-covid-strategie. Het opleggen van strenge covid-maatregelen met behoud van economische activiteit en sociale stabiliteit blijkt een onmogelijke taak gezien de besmettelijkheid van het Omicron virus. Een van deze twee doelstellingen zal onvermijdelijk moeten wijken.

Ondanks de invoering van richtlijnen om de covid-controles te versoepelen, zijn de afgelopen weken strenge beperkingen opgelegd, wat erop wijst dat de autoriteiten het streven naar zero-covid niet opgeven. Het nastreven van deze doelstelling ging ten koste van de economische groei en de sociale stabiliteit. Nu de beperkingen aanleiding geven tot protesten, is het de vraag of de regering zich gedwongen zal zien haar zero-covid-aanpak te laten varen in een poging de sociale onrust de kop in te drukken. Een dergelijke stap zou voorbarig kunnen zijn gezien het gebrek aan collectieve immuniteit in China, vooral onder ouderen. Bovendien is de omvang van de protesten onduidelijk.

De Chinese autoriteiten zitten enigszins op een dood spoor terwijl ze de vaccinatiegraad opvoeren en de mensen geruststellen dat de versoepeling van de beperkingen veilig is, twee noodzakelijke voorwaarden voor een daadwerkelijke heropening van de economie. Een van de belangrijkste prioriteiten van de regering is het vaccineren van ouderen, maar het tempo blijft momenteel laag.

Ook op de financiële markten zijn de gevolgen van het zero-Covid beleid merkbaar. In november daalden de olieprijzen door het vooruitzicht van hernieuwde Chinese gezondheidsbeperkingen, die op hun beurt de mondiale groei zouden kunnen afremmen. Ondertussen beschouwen de aandelenmarkten de mededelingen van de autoriteiten als positief nieuws.