Schroders - Outlook 2023 - wereldwijde en thematische aandelen - Volatiliteit blijft maar er gloort licht aan het einde van de tunne

2022 is een jaar dat de meeste beleggers liever zouden vergeten, schrijft Alex Tedder, hoofd en CIO Global & US Equities bij Schroders, in zijn Outlook 2023. De Russische inval in Oekraïne leidde tot enorme pieken in de energie- en voedselprijzen op een moment dat de knelpunten in de bevoorradingsketen na de pandemie de wereldprijzen al sterk onder druk zetten.

Centrale bankiers werden geconfronteerd met het vooruitzicht van een ongebreidelde kostprijsspiraal. Op het moment van schrijven is de inflatie in veel landen nog steeds hoog. De vrees is gerechtvaardigd dat de maatregelen van de centrale banken niet volstaan om de stijgende looneisen tegen te gaan en er wordt gesproken over een terugkeer naar de stagflatie (stagnerende groei/hoge inflatie) van de jaren zeventig.

Het is echter opmerkelijk dat de onderliggende inflatie lijkt te matigen. Dit zal de komende maanden waarschijnlijk aanhouden naarmate onder meer de hogere financieringskosten, de gekrompen consumenteninkomens en de dalende huizenprijzen de wereldeconomie afkoelen en de vraag temperen. Tegen deze achtergrond is het denkbaar dat ook de looneisen zullen matigen en de arbeidsflexibiliteit zal verbeteren.

Vrees voor een diepe recessie kan ongegrond blijken

Een aanhoudende economische vertraging lijkt gezien het bovenstaande onvermijdelijk, maar de vrees voor een diepe recessie kan ongegrond blijken, althans in sommige landen. Nu de werkloosheid zo laag is, zijn consumenten beter in staat hogere kosten te dragen. Overheidsmaatregelen om de energierekening te ondersteunen dempen dat effect ook. Het is opmerkelijk dat de huishoudbalansen, die tijdens de Covid-19-pandemie hebben geprofiteerd van een aanzienlijke opbouw van spaargelden, een buffer vormen voor veel consumenten (hoewel duidelijk niet voldoende voor de armste inkomensgroepen). Het beeld is vergelijkbaar in het bedrijfsleven.

Winsten komen onder druk

Recessie of niet, de winstramingen moeten omlaag. Een van de interessante kenmerken van de huidige marktcyclus is dat terwijl de aandelenkoersen zijn ingestort, de winsten tot nu toe meestal opmerkelijk robuust zijn geweest. De reden hiervoor is de prijsstelling. Bedrijven hebben ongestraft prijsstijgingen doorgevoerd. De consument lijkt bereid meer te betalen voor kwaliteitsproducten. Voor veel bedrijven is het echter slechts een kwestie van tijd voordat de negatieve elasticiteit optreedt en de vraag begint te dalen. De eerste aanwijzingen van bedrijven als Amazon en Target in de VS en M&S, H&M en Primark in Europa duiden erop dat de consument zijn uitgaven nu al terugschroeft. Omzetten en marges (exclusief energiebedrijven) zullen in 2023 waarschijnlijk dalen, waardoor een echte cyclus van winstverlagingen ontstaat die nog niet volledig tot uiting komt.

Beer loopt op zijn laatste poten

Volgens Tedder is de huidige berenmarkt bijna ten einde. Zij het met het voorbehoud dat de volatiliteit waarschijnlijk nog enige tijd hoog zal blijven. De consensus voor de S&P 500-winst per aandeel van 225 en 235 dollar lijkt nog steeds wat hoog, en hij verwacht dat die de komende maanden gestaag naar beneden zal worden bijgesteld, met het dieptepunt in het derde kwartaal van 2023.

Beermarkten aandelen

Maar aandelenmarkten kijken altijd vooruit en berekenen een winstdaling meestal zes tot negen maanden voor het eigenlijke dieptepunt. Dat wijst erop dat de recente opleving van de wereldwijde aandelenmarkten (de Dow-index had in oktober zijn beste maand sinds 1976) niet zonder logica was, hoewel Tedder ervan uitgaat dat de recente rally een valse hoop is. Op zeer korte termijn kan er nog wat teleurstelling komen, nu de rendementsdruk duidelijker wordt.

Toeleveringszekerheid

Nationale veiligheid, energiezekerheid, voedselzekerheid, cyberveiligheid (om er maar een paar te noemen) moet nu veel hoger op de agenda van regeringen en bedrijven staan dan in het afgelopen decennium. Afhankelijkheid van een grillige partner op energiegebied kan rampzalig zijn, dat is nu wel duidelijk.

Regeringen en bedrijven zetten in op vergroten van de toeleveringszekerheid: investeringen in hernieuwbare energiebronnen, verplaatsing van productiefaciliteiten, ondersteuning van nieuwe voedselproductiemethoden of bescherming van strategische industrieën zoals halfgeleiders, software of biotechnologie. Een polarisatie tussen het Westen en het Oosten lijkt op deze gebieden onvermijdelijk.

Tedder focust op bedrijven die in een uitdagende omgeving kunnen floreren en dat met een redelijk risiconiveau. Veel van deze bedrijven bevinden zich in de hierboven geschetste sectoren, waar de structurele groeipercentages duidelijk hoger liggen dan voorheen.

Naarmate de berenmarkt volwassener wordt, worden verschillende gebieden die al enige tijd uit de gratie zijn, zoals Japan, aantrekkelijker. Dankzij de lage looninflatie en een zeer concurrerende munt, is het goedkoper om een software-ingenieur in Tokio in te huren dan in Bangalore.