MFS: Bedrijven zuchten onder goodwillposten op de balans

Het huidige risico op een wereldwijde recessie, lagere winsten en oplopende voorraden door een afnemende vraag in combinatie met stijgende kapitaal- en arbeidskosten zorgen voor margedruk bij bedrijven. “Verschillende multinationals hebben hun winstverwachtingen inmiddels verlaagd en dit is nog maar het begin”, waarschuwt beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS in zijn maandelijkse Strategist's Corner. Beursfondsen gaan tegenwoordig gebukt onder de torenhoge schulden, dalende resultaten en stijgende vaste lasten.

Almeida: “Ondernemingen zijn de afgelopen jaren parels gaan rijgen om meer toekomstige groei te realiseren. Overnames werden gefinancierd met vreemd vermogen tegen een zeer lage rente. Gezien het feit dat veel beursfondsen te maken hebben gehad met een verlaging van de kredietscore, is de kans dat dit overslaat naar de private markten zeker niet ondenkbaar. De risico’s die sowieso kleven aan zwaar gefinancierde private debt-portefeuilles even buiten beschouwing gelaten, is de kans reëel dat er een zogeheten feedback loop ontstaat die beursgenoteerde ondernemingen op hun beurt weer raakt.”

“De overnames hebben gezorgd voor forse goodwillposten op de balansen van de kopende partijen. Inmiddels bestaat de waarde van een aandeel in de VS uit 50% en in Europa uit 40% goodwill. Dit maakt balansen nog kwetsbaarder dan ze al waren omdat goodwill voor een deel zal moeten worden afgeschreven. Die financiële pijn gaan we terugzien onder de streep”, aldus Almeida.