ABN AMRO MeesPierson koopt staatsobligaties en verkleint onderweging aandelen

- Staatsobligaties aantrekkelijker nu piek van de rente in zicht komt en inflatie zal dalen
- ABN AMRO MeesPierson verhoogt weging obligaties van licht onderwogen naar neutraal
- Private bank zet onderweging aandelen minder sterk aan maar blijft defensief vanwege recessie

ABN AMRO MeesPierson heeft besloten haar positie in staatsobligaties uit te breiden, ten koste van liquiditeiten. Ook heeft de private bank besloten haar sterke onderweging van aandelen wat te verkleinen. De allocatie naar obligaties als algehele beleggingscategorie is nu neutraal (van licht onderwogen). De positionering van aandelen is nog altijd onderwogen, maar minder sterk. ABN AMRO MeesPierson blijft overwogen in liquiditeiten.

“Hoewel de echte omslagpunten in de markt vaak pas achteraf correct kunnen worden vastgesteld, zien we dat het blikveld van beleggers verschuift: van inflatie naar de stand van de economie,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Terwijl de afgelopen tijd de zorg over inflatie en hogere rentevoeten de financiële markten domineerden, zijn er aanwijzingen dat de inflatie in de komende kwartalen zal dalen en de piek van de rente nabij is. Staatsobligaties worden daarmee aantrekkelijker. Wij kiezen er daarom voor onze positionering in veilige staatsobligaties uit te breiden, zodat die positie de portefeuille bescherming kan bieden in moeilijke economische tijden.”

Minder sterke onderweging aandelen

De stijgende rente heeft er dit jaar ook toe geleid dat aandelenkoersen fors onder druk stonden. Maar ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de Fed en de ECB aan het einde van dit jaar zullen stoppen met het verhogen van de rente. Het monetaire beleid blijft dan weliswaar krap, maar de tegenwind van nóg hogere rentes zou daarmee afnemen. En in de tweede helft van volgend jaar zouden renteverlagingen zelfs steun kunnen bieden aan de aandelenmarkten, aldus ABN AMRO MeesPierson. Voor de private bank is dit een reden om de onderweging van aandelen wat minder sterk aan te zetten. Wessels: “We zetten nu een eerste stap met het verkleinen van onze onderwogen positie. Daarmee kopen we aandelen op een moment waarop winstverwachtingen zijn verlaagd, waarderingen aantrekkelijker zijn geworden en het beleggerssentiment extreem ‘bearish’ is.

We onderkennen daarbij dat de vrees voor een recessie gerechtvaardigd is – en dat de impact daarvan op de winstgevendheid van bedrijven nog niet volledig wordt weerspiegeld in de aandelenkoersen. Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat de aandelenmarkten doorgaans zo’n 6 tot 9 maanden vooruitlopen op de economische realiteit. Voorsorterend op herstel in de tweede jaarhelft en dalende rentes worden wij daarom ook wat minder negatief op aandelen. We blijven onderwogen in aandelen, maar wel wat minder dan hiervoor.”

Overweging VS versus Europa gehandhaafd

Op regio- en sectorniveau heeft ABN AMRO MeesPierson geen wijzigingen doorgevoerd. De private bank handhaaft haar voorkeur voor Amerikaanse aandelen (licht overwogen) boven Europese aandelen (licht onderwogen. Dit strookt met haar verwachtingen over een milde recessie in de VS en een diepere recessie in Europa. Op sectorniveau geeft ABN AMRO Mees Pierson nog altijd de voorkeur aan gezondheidszorg en consumptiegoederen. Dit zijn veerkrachtige sectoren met defensieve eigenschappen.