Vooruitgang naar verwezenlijking van Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN stagneert

- Bij 15 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) is het afgelopen jaar geen vooruitgang geboekt - met slechts 7 SDG's op koers om de deadline van 2030 te halen. - Investeringen in de privésector zijn meer dan ooit noodzakelijk om de wereldwijde vooruitgang naar deze doelen te helpen realiseren

Ben constable maxwell
Ben Constable-Maxwell
Londen, 19 oktober 2022 - M&G Investments stelt vast dat de vooruitgang bij het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN) de afgelopen 12 maanden vrijwel tot stilstand is gekomen, met 15 doelen die geen verbetering laten zien. Hierdoor ligt de wereld op koers om slechts 7 van de 17 SDG's te verwezenlijken tegen de door de VN vastgestelde doelstelling voor 2030.

Het rapport beoordeelt de wereldwijde vooruitgang van jaar tot jaar met betrekking tot de 17 SDG's van de VN en geeft inzicht in de manier waarop investeringen uit de privésector kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's van de VN.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn

- Geen vooruitgang voor de meerderheid van de SDG's: op jaarbasis is er bij 13 van de 17 doelstellingen geen vooruitgang geboekt, waarbij bij twee sprake was van een vertraging en bij twee van een versnelling.
- Marginale verbeteringen voor twee SDG's. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3) verbeterde dankzij de effectieve ontwikkeling van vaccins tijdens de Covid-19 pandemie en andere verbeteringen op het gebied van gezondheid en welzijn. Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) profiteerde van de voortdurende wereldwijde verbetering van de digitale toegang.
- Betaalbare en schone energie gaat achteruit: SDG 7, Betaalbare en schone energie, vertraagde doordat de inval van Rusland in Oekraïne de wereldwijde energiemarkt verstoorde. Daardoor ontspoorde de vooruitgang wat leidde tot de grootste stijging van de energieprijzen sinds de jaren zeventig.
- De ongelijkheid nam toe: SDG 10, Verminderde ongelijkheid, werd verergerd door Covid-19, terwijl de crisis rond de kosten van levensonderhoud een onevenredig groot effect zal hebben op de ontwikkelingseconomieën - met mogelijk een impact zal hebben op veel van de SDG's.

Hoofdauteur van het rapport, Ben Constable-Maxwell, hoofd Impactbeleggen bij M&G: ​"Onze derde jaarlijkse SDG Reckoning rapport is deprimerende lectuur, waarbij de meeste SDG's weinig tekenen van vooruitgang vertonen of nog verder achterblijven bij de doelstellingen voor 2030. De inval van Rusland in Oekraïne, de energiecrisis en de toenemende kosten van levensonderhoud hebben een aanzienlijke impact op het vermogen van rijkere landen om het kapitaal op peil te houden of te verhogen om deze mondiale uitdagingen aan te pakken.

​"Maar dit is niet het moment voor defaitisme. Gezien de zware druk op de overheidsfinanciën zijn privé-investeringen meer dan ooit noodzakelijk om wereldwijd vooruitgang te boeken inzake de doelstellingen. Voor beleggers is een cruciale rol weggelegd bij de financiering van duurzame en impactvolle investeringsmogelijkheden, die zowel winstgevend als maatschappelijk voordelig kunnen zijn.

​"Met de COP 27-conferentie in november in het verschiet is het voor politieke leiders en de privésector een gelegenheid om na te denken over de voortdurende behoefte aan samenwerking om de meest dringende problemen van onze generatie te helpen aanpakken."

De onderstaande grafiek toont de score voor elk van de 17 SDG's van de VN, evenals de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van elk doel.

Sdg doelstellingen