Outlook Pimco: Recessies in ontwikkelde landen onafwendbaar, inflatie blijft hoog

Geopolitieke spanningen, verhoogde marktvolatiliteit en het snelste tempo van verkrapping door centrale banken ooit, storten ontwikkelde landen in een recessie waarbij de inflatie voorlopig hoog blijft. Dat schrijft Andrew Balls, Chief Investment Officer Global Fixed Income bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, in de outlook voor de komende zes tot twaalf maanden.

Volgens Balls vereisen de huidige volatiele tijden voorzichtigheid en flexibiliteit, zeker nu obligaties door hogere rentes juist aantrekkelijker zijn. “Met hogere yields voor alle looptijden is het nu interessanter om in obligaties te beleggen. Van hoogwaardige vastrentende markten mag nu worden verwacht dat zij rendementen opleveren die veel meer in overeenstemming zijn met de lange termijngemiddelden.”

Britse staatsobligaties (gilts) zijn een beleggingscategorie waarin Balls grote posities vermijdt. “We staan redelijk neutraal tegenover gilts. In het VK zijn we over het algemeen onderwogen in duration of renterisico.” Hij stelt dat Pimco met de hoge volatiliteit ‘niet echt grote posities wil innemen in het Britse renterisico.’

Ook voor aandelen ziet Pimco neerwaartse risico’s waardoor de vermogensbeheerder een onderwogen positie in die categorie heeft. “Waarderingen en winstverwachtingen houden volgens ons nog niet volledig rekening met de aanhoudende verkrapping door de centrale banken en het toegenomen recessierisico”, schrijft Balls.

Daarnaast probeert Pimco grote posities in de Amerikaanse dollar te voorkomen, door de hoge waardering van de dollar. “Wij verwachten dat de dollar in de komende kwartalen zal pieken met de aanhoudende vlucht-naar-kwaliteit als gevolg van een wereldwijde groeivertraging.”