Columbia Threadneedle: 20% van bestuurdersbonus koppelen aan ESG-doelstellingen

Traditioneel worden bestuurdersbeloningen gekoppeld aan de financiële prestaties van een bedrijf, maar steeds vaker wordt het uitkeren van bonussen ook verbonden aan duurzame en sociale doelstellingen. Vorig jaar was dat voor meer dan de helft van de bedrijven in de S&P500 al het geval, stellen Kirsty Nicholson en Andrew Droste van Columbia Threadneedle in het rapport Should ‘doing good’ pay out? Linking Executive pay to ESG metrics.

Aandeelhouders eisen steeds vaker dat bedrijven ESG-doelen koppelen aan de beloning van bestuurders. “Steeds meer bedrijven luisteren hier ook naar”, zeggen de duurzaamheidsexperts. “Die doelen moeten kwantificeerbaar zijn. Vage doelstellingen als ‘duurzaamheid’ of het ‘welzijn van werknemers’ duiden op greenwashing en ondermijnen het vertrouwen van beleggers.”

Toch is het volgens de experts voor bedrijven allesbehalve gemakkelijk om langetermijndoelstellingen vast te leggen, omdat een CEO-contract vaak eerder afloopt. “Daarom is het noodzakelijk is dat bedrijven ook ambitieuze tussentijdse doelen vastleggen. Om bestuurders daadwerkelijk aan te sporen die duurzame doelen te bereiken moet hun variabele beloning voor minstens 10 à 20% afhangen van ESG-factoren.”

In Europa en in het VK wordt de ESG-informatie elk jaar verplicht gecontroleerd, maar in landen waar dit nog niet het geval is, wil Columbia Threadneedle dat bedrijven dit extern laten verifiëren. “Dit geldt bijvoorbeeld voor doelstellingen die oliebedrijf Shell aan de bonusregeling koppelt en ook de klimaatdoelstellingen van Danone zijn gebaseerd op de klimaatscore van de non-profitorganisatie Carbon Disclosure Project.”

Vorig jaar heeft Columbia Threadneedle met zestien beursgenoteerde bedrijven contact gehad over de verwachtingen die de vermogensbeheerder heeft wat betreft het koppelen van ESG-factoren aan beloningen. Inmiddels hebben halfgeleiderfabrikant ASML en het Duitse chemische distributiebedrijf Brenntag hun ESG-strategie aan onze verwachtingen aangepast, zeggen de experts. “Brenntag gaf tijdens gesprekken met ons zelf aan dat ESG nog niet sterk genoeg geïntegreerd was in de bonussen van bestuurders. Het bedrijf stond erg open voor onze aanbevelingen hierover. ASML liet ons weten voortaan 20% van het variabele salaris te koppelen aan ESG-doelstellingen. We zijn ervan overtuigd dat de komende tijd meer bedrijven zullen volgen.”