State Street Global Advisors: Volgende stap in ESG, van integratie naar implementatie

In The Future of Fixed Income onderzoekt State Street Global Advisors het perspectief van institutionele beleggers op de obligatiemarkten en de invloed van de huidige markvolatiliteit op de allocatie. Uit de enquête die werd uitgevoerd onder 700 vertegenwoordigers van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers wereldwijd blijkt dat:

- ESG als topprioriteit wordt beschouwd. Meer dan een derde (39%) van de respondenten zegt dat de integratie van ESG-overwegingen de belangrijkste prioriteit is voor de obligatieportefeuille in de komende 12 maanden.
- De vraag naar alternatieve beleggingen blijft toenemen onder institutionele beleggers.
- Steeds meer institutionele beleggers belangstelling tonen voor nieuwe, passieve obligatiestrategieën. Meer dan een derde (37%) van de respondenten heeft meer dan 20% van de portefeuille gealloceerd aan indexstrategieën.
- Indexering wordt omarmd om transparantie en efficiency te vergroten.

Gerben Lagerwaard, Head of Continental Europe bij State Street Global Advisors, vergelijkt de wereldwijde bevindingen met zijn ervaringen op de Nederlandse institutionele markt: "ESG-integratie in vastrentende waarden is absoluut een topprioriteit voor Nederlandse institutionele beleggers, in lijn met de wereldwijde bevindingen. We ontvangen hierover veel vragen en merken dat het bij Nederlandse pensioenfondsen de boventoon voert in de gesprekken. In vergelijking met andere regio's zijn veel Nederlandse institutionele beleggers al begonnen met de integratie van ESG in hun beleggingsbeleid. Nu verschuift de aandacht naar implementatie. Bij corporate fixed income betekent dit het beperken van, en aanpassen aan- klimaatverandering, terwijl het bij obligaties uit opkomende markten met name gaat om het uitsluiten van landen op basis van criteria zoals vrijheid of corruptie.

Philippe Roset, Head of Northern Europe bij State Street SPDR ETFs: “In tegenstelling tot de wereldwijde bevindingen van het onderzoek zien we dat Nederlandse pensioenfondsen op dit moment nog in beperkte mate gebruik maken van obligatie-ETF's. Dit komt mede doordat veel pensioenfondsen het vermogensbeheer uitbesteden aan externe vermogensbeheerders. Voor pensioenfondsen die zelf de obligatieportefeuille beheren bieden ETF’s een extra liquiditeitsinstrument, dat vooral voordelen biedt ten opzichte van de handel in individuele bedrijfsobligaties.”