China: vooruitzichten voor de tweede helft van 2022

Door Andranik Safaryan, portefeuillebeheerder van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced & het MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund

De Chinese economie kan opveren na het lage niveau van het tweede kwartaal dankzij sterke stimuli voor infrastructuurprojecten. De Chinese autoriteiten beschikken over de fiscale en monetaire instrumenten om de economie te stimuleren, en indien nodig zelfs meer te doen.

Sinds het begin van de Covid-crisis is er veel gebeurd in China. De Chinese aandelenmarkten bereikten hun hoogtepunt in februari 2021 nadat ze sinds 2020 met meer dan 40% waren opgeveerd dankzij een succesvol beheer van de pandemie. Daarna raakten de beleggers gevangen in het kruisvuur van strenge regelgeving voor sectoren zoals technologie, privéonderwijs en vastgoed. En nu hebben de aandelenmarkten bijna alle eerdere winsten uitgewist.

De reden voor de verstrengde regelgevende maatregelen is "Gemeenschappelijke welvaart", een concept dat voor het eerst werd bedacht door de voormalige president en stichter van de Volksrepubliek China Mao Zedong en vervolgens in 2021 werd gebruikt door de huidige president Xi Jinping. In het kader van "Gemeenschappelijke welvaart" streeft de staat ernaar de ongelijkheid in de samenleving te verminderen door krachtiger in te grijpen in de particuliere sector. Hoewel het harde optreden tegen de technologiesector onlangs afgezwakt lijkt te zijn met een definitief besluit in de zaak-Di (een boete van 1,2 miljard USD), heeft de door de staat veroorzaakte afbouw van de schuldhefboom in de vastgoedsector diepere negatieve gevolgen voor de economie en bezorgt dit de beleidsmakers nog steeds hoofdpijn.

Alsof dit nog niet genoeg is, worstelt het land nog steeds met het indammen van de pandemie nadat een uitbraak van Omicronbesmettingen in maart leidde tot het afsluiten van strategische steden zoals Shanghai.

Wat zijn de belangrijkste vragen voor de komende kwartalen?

Hoe reageerden de beleidsmakers op de groeivertraging als gevolg van de pandemie?

De Chinese autoriteiten hebben fors ingegrepen en zullen dat naar verwachting nog meer doen. Toen het land in de periode maart-mei op slot ging, hebben zowel de monetaire als de fiscale autoriteiten gereageerd op de dringende noodzaak om de economie te stimuleren.

Qua monetair beleid is de PBOC de enige grote centrale bank die momenteel nog versoepelt, mede dankzij de lagere inflatiedruk vergeleken met die in andere landen. In april verlaagde de centrale bank de reserveratio (RRR) met 25 basispunten voor lokale commerciële banken en voor plattelandsbanken met een RRR van meer dan 5%. Hierdoor kwam CNY 530 miljard (USD 78,5 miljard) aan liquiditeit vrij. ​ Om de algemene economie en de woningmarkt te ondersteunen werd in mei ook de basisrente voor leningen met een looptijd van 5 jaar, een benchmarkrente voor woninghypotheken, met 15 basispunten verlaagd tot 4,45%.

Tegelijkertijd kondigde president Xi eind april een sterke stijging van de infrastructuuruitgaven aan om de groei en de werkgelegenheid te bevorderen. Dergelijke maatregelen zullen vooral gericht zijn op de transport-, energie- en waterbeheersector. Maar een deel van het geld zal ook naar niet-traditionele uitgaven vloeien, zoals naar datacentra. In juni hadden de lokale overheden al hun jaarlijks quotum bereikt voor de uitgifte van speciale staatsobligaties van CNY 3,65 mrd (USD 540 mrd). Een dergelijke stimulans is ongekend en overtreft de uitgifte van 2020. Bovendien worden meer emissies verwacht, aangezien CNY 1,5 mrd naar verwachting vervroegd zal worden uitgegeven in het kader van het emissiequotum voor 2023.

Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen nomen, van belastingverlagingen tot de recente oprichting van een infrastructuurinvesteringsfonds van CNY 500 mrd, dat in het derde kwartaal operationeel zou moeten zijn. Al deze maatregelen moeten resulteren in een budgettaire impuls voor de economie van meer dan CNY 7 miljard, driemaal zoveel als in 2021. ​

Wat hebben de autoriteiten voor de vastgoedsector gedaan en is dat genoeg?

In de eerste helft van het jaar werden tal van maatregelen genomen om de crisis in de vastgoedsector te bezweren. Hoewel deze maatregelen de druk enigszins hebben weggenomen en in de goede richting gaan, lijden de Chinese ontwikkelaars nog steeds onder een ongekende liquiditeitscrisis. Die leidde al tot het in gebreke blijven van grote marktspelers zoals Evergrande. Een oud Chinees spreekwoord zegt: "Denk driemaal na voor je handelt". Deze strategie lijken de autoriteiten tot dusver te volgen, aangezien ze stapsgewijs gereageerd hebben en een grote reactie in bazooka-stijl vermeden hebben.

Er is veel schade aangericht door niet vastberaden op te treden. Om beleggers en huizenkopers te overtuigen en bijkomende negatieve neveneffecten te voorkomen, is een ingrijpende reactie vereist. De laatste tijd hebben sommige kopers hun hypotheekbetaling stopgezet voor ongeveer 300 projecten die niet op tijd werden opgeleverd. Om te voorkomen dat dit vertrouwensverlies zich verder uitbreidt, hebben de autoriteiten zowel op lokaal als op centraal overheidsniveau actie ondernomen. Op lokaal overheidsniveau heeft Henan, de provincie met het grootste aantal onvoltooide projecten, haar vermogensbeheerder opdracht gegeven steun te verlenen aan projectontwikkelaars in moeilijkheden en daarbij prioriteit te geven aan onvoltooide projecten.

Op het niveau van de centrale overheid lijkt het laatste nieuws erop te wijzen dat de PBOC samen met Chinese staatsbanken een vastgoedfonds in staatsbezit aan het opzetten is met een capaciteit van CNY 300 miljard. Hoewel dit bedrag niet volstaat om de crisis op te lossen, is het toch een nuttig instrument dat bij succes kan worden gekopieerd/vergroot.

Hopelijk zullen in de toekomst meer dergelijke acties worden ondernomen door vermogensbeheerders of stabiliteitsfondsen, en door staatsbedrijven die projecten overnemen van in moeilijkheden verkerende projectontwikkelaars. Tot slot is ook een gezonde opleving van de vastgoedverkopen nodig om de marktstabiliteit op middellange termijn te waarborgen. Hoewel dit afhangt van hoe de pandemie evolueert, hebben we er vertrouwen in dat de autoriteiten vastbesloten blijven om een sector in stand te houden die goed is voor ongeveer 25-30% van de economie. Er is echter een krachtdadiger beleidsreactie nodig om de vastgoedcrisis in te dammen en het beleggersvertrouwen te herstellen, opdat we eindelijk aan het volgende hoofdstuk kunnen beginnen.

Kan de economie zich in de tweede helft van 2022 herstellen?

Na de opheffing van de lockdowns in juni is de economie al weer aangetrokken. De PMI voor de verwerkende industrie steeg van 49,6 naar 50,2, terwijl zowel de groei van de investeringen als die van de detailhandelsverkopen versnelde.

We denken dat de economie zich in de toekomst kan herstellen van het lage niveau van het tweede kwartaal dankzij de sterke stimulans voor de infrastructuur. Als grote delen van de binnenlandse economie net als in het tweede kwartaal opnieuw aan banden worden gelegd, zal dat uiteraard wegen op de consumentenbestedingen en de industriële activiteit, wat de verwachte economische opleving zal verzwakken.

China zal niet snel een einde aan zijn nultolerantiebeleid maken, althans niet voor het einde van het 20e Nationaal Congres van de Communistische Partij in het vierde kwartaal. Aangezien president Xi een derde termijn ambieert, kan hij zich niet veroorloven dat het aantal sterfgevallen door Covid-infecties weer stijgt. Aangezien de vaccinatie van kwetsbare personen wordt voortgezet, zouden we tegen de tijd van het congres ook een merkbare stijging van het aantal gevaccineerden moeten zien, en dit zou ook moeten helpen bij de mogelijke stopzetting van de nultolerantiestrategie.

Tussen april en juli is het aantal gevaccineerden ouder dan 60 gestegen van 52% naar 64%. In afwachting van meer bewijsmateriaal over dit onderwerp blijven we erop vertrouwen dat de Chinese autoriteiten over de fiscale en monetaire instrumenten beschikken om de economie te stimuleren, en indien nodig zelfs meer te doen.