DWS: Analisten laks met bijstellen winstverwachtingen

De angst voor een recessie is overal voelbaar, maar als we de winstverwachtingen van analisten moeten geloven is er niets aan de hand. Is dat een reden om optimistisch te zijn? Nee, stelt aandelenstrateeg Thomas Bucher van vermogensbeheerder DWS, die de komende maanden grote neerwaartse bijstellingen van de winstprognoses verwacht.

De vrees voor een recessie heeft de kapitaalmarkten op hun grondvesten doen schudden. Aandelen zijn weggegleden in een bearmarkt en de cryptomarkt staat zo’n 75% lager dan het piekniveau. Daarbij zijn de risicopremies op bedrijfsobligaties in een jaar tijd ongeveer verdubbeld en is de koperprijs, het metaal met de beste antenne voor economische ontwikkelingen, sinds eind maart met 30% gekelderd. Als klap op de vuurpijl is de dollar, toch altijd beschouwd als de veilige valuta in onzekere tijden, gestegen met 12%.

En toch, er is één groep die lijkt te denken dat er niets aan de hand is. Aandelenanalisten hebben hun prognoses voor de komende twaalf maanden vrijwel ongemoeid gelaten. En dit leidt, zoals te zien is in de Grafiek van de Week, tot een groter wordend gat tussen winstverwachtingen en aandelenprijzen.

De grafiek laat zien dat de twee altijd wel weer samenkomen. Dat is geen verrassing omdat er drie factoren zijn die uiteindelijk de aandelenprijs bepalen: winsten, winstgroei en het renteklimaat. Maar de ontwikkelingen moeten de komende tijd wel heel positief uitpakken, willen de aandelenkoersen weer opklimmen in de richting van de winstverwachtingen.

Op de lange termijn lopen aandelenprijzen en winsten gelijk op, maar niet nu.

Aandelenkoersen en winsten bedrijven

Sources: Bloomberg Finance L.P., DWS investment GmbH as of 7/6/22

“Door de verliezen op de aandelenmarkten zijn de waarderingen fors afgenomen, in ieder geval op papier. Maar wanneer de winstverwachtingen worden aangepast, zullen de koerswinstverhoudingen weer stijgen (vanwege de lagere resultaten). Belangrijker: de markten zullen niet herstellen voordat de prognoses naar beneden zijn bijgesteld. Wij verwachten het komende jaar geen winstgroei in de geïndustrialiseerde landen.”

Een reden waarom analisten optimistisch zijn, is omdat zij waarschijnlijk blijven geloven in de bedrijfsverwachtingen. Maar bedrijven voorzien vrijwel nooit economische omslagpunten, stelt Bucher, en de scherpe stijging van de energieprijzen alleen al is voldoende om in veel sectoren de prognoses te verlagen. Overigens zijn er wel uitzonderingen. De winstverwachtingen voor de energiesector zijn dit jaar al 40% gestegen en in de materials sector (grondstofgerelateerde maakindustrie) is dit 10%. Deze twee zijn, samen met de industrie en de IT, de vier sectoren waarvoor de winstprognoses naar boven zijn aangepast.

Maar verreweg de meeste bedrijven lijden pijn door de hogere energieprijzen, en toch zijn er in de zeven sectoren waarin zij zijn ingedeeld vrijwel geen bijstellingen voor de winstverwachtingen geweest. Het zou, aldus Bucher, dan ook zeer verrassend zijn als er de komende maanden geen forse neerwaartse aanpassingen van de winstverwachtingen zijn.