Waarom momentumfondsen altijd net te laat komen en themafondsen harder op en neer bewegen

door Pieter Van Neste, managing partner van Truncus

Pieter van neste
Pieter van Neste
Of de beurzen nu al dan niet in een berenmarkt – een daling van meer dan 20% in een sfeer van wijdverbreid pessimisme – zitten, is louter een kwestie van semantiek. Vandaag staan alle technische lichten nog op rood. Elke opwaartse beweging van de beurzen is er nu een binnen een dalend trendkanaal en kan daarom als verkoopgelegenheid aangegrepen worden. Tenminste, als u op zeer korte termijn nood heeft aan liquide middelen.

​Het kan verkeren

In het derde kwartaal van vorig jaar kregen we reeds de eerste signalen dat het dreigde scheef te lopen. De inflatie trok aan en de opwaartse beweging van de rente won aan kracht. In oktober tuimelde de S&P500 voor het eerst sinds lang onder zijn korte- en langetermijngemiddelden. Zowel de bulls als de bears vonden in het arsenaal aan fundamentele en technische graadmeters heel valabel materiaal om hun respectievelijke positieve en negatieve thesis te onderbouwen. De beleggersappetijt bleef hoog en elke dip werd gekocht. Schijnbaar moeiteloos hees de S&P500 zich weer boven de gemiddelden en zette zijn opwaarts traject verder. Maar toen besloot president Poetin om Oekraïne binnen te vallen en gingen miljoenensteden in China weer op slot. De graadmeters verslechterden en het beleggerssentiment keerde negatief.

De markt timen … of tijd in de markt?

Dynamische fondsen, i.e. fondsen die naast kwaliteit en waardering ook rekening houden met momentum, hebben hun asset allocatie immers al bijgestuurd. De beoordeling van het momentum kan vertrekken vanuit de technische analyse, maar kan ook meer kwantitatief gedreven zijn.

Technische analyse focust op de grafieken en heeft een hele gereedschapskist aan indicatoren te harer beschikking. Kwantitatieve analyse schept via een model orde in een cijferbrij van ondermeer macro-economische data en wijzigingen in analistenschattingen. Traditioneel loopt de beurs wat voor op de economische indicatoren en analisten getuigen doorgaans niet van een grote wendbaarheid in hun denken. Degelijke technische analyse veronderstelt dan weer dat grafieken een uitgesproken richting dienen te tonen én de indicatoren dienen te bevestigen alvorens te reageren. Dit maakt dat kwantitatief en technisch gedreven fondsen een trendommekeer pas met enige vertraging zullen opmerken.

De meeste fondsen blijven echter steeds 100% belegd. Vanuit een langetermijnvisie blijven deze long-only fondsen trouw aan één stijl of één thema. Het vertrekpunt daarbij is een onderbouwde en beproefde hypothese of een uitgewerkt idee omtrent toekomstige maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Binnen dit kader worden aan- en verkoopbeslissingen dan genomen in functie van de geschatte intrinsieke waarde van een bedrijf. Los van het marktgebeuren wordt er gekocht in een daling en verkocht in een stijging. Kopen op de bodem en verkopen aan de top is een utopie, maar op deze manier tracht men toppen en bodems zo dicht mogelijk te benaderen. Maar, door de bank genomen, zal er dus steeds te vroeg gekocht of verkocht worden.

We stellen vast dat long-only fondsen het over langere periodes bekeken beter doen dan dynamische fondsen. Dit gaat echter gepaard met een (veel) hogere volatiliteit. Vooral in de afgelopen vijf jaar toonden long-only fondsen zich een stuk volatieler dan hun dynamische tegenhangers, met pieken in 2018, 2020 en nu. Over kortere periodes kunnen momentumgedreven fondsen dan weer de beste prestaties voorleggen. Dat de schommelingen bovendien minder uitgesproken zijn, komt het risicoprofiel ten goede.

Hoe pakt Truncus het aan?

Bij Truncus is het steeds onze betrachting om de beide strategieën te combineren, zij het met een overgewicht voor long-only fondsen om zodoende de risico-rendementsverhouding te optimaliseren. Daarbij maken we ook dankbaar gebruik van hedgefondsen die door hun heel eigen insteek in de manier van beheren de volatiliteit temperen en toch een zeer aanvaardbaar rendement halen.

Aan- en verkopen van de long-only fondsen gebeuren het beste gradueel. De acties binnen de dynamische fondsen kunnen daarbij als signaal dienen om het gaspedaal meer of minder in te drukken. Uiteraard dient dit steeds te gebeuren conform het eigen risicoprofiel en de behoefte aan liquiditeiten op korte termijn.