Een korte blik op de kapitaalmarkten: Amerikaanse dollar: Slechts een bescheiden devaluatie verwacht - Seema Shah, Principal Global Investors

De sterke stijging van de Amerikaanse dollar was zowel een oorzaak als een symptoom van de wereldwijde volatiliteit van risicodragende activa in 2022. Hoewel de recente ommekeer op de rentemarkten de opwaartse trend van de Amerikaanse dollar op korte termijn zal matigen, is dit steuntje in de rug voor risicodragende activa mogelijk van korte duur, gezien de uitdagingen in het mondiale economische klimaat.

De doorgaande rally van de Amerikaanse dollar was de afgelopen kwartalen zowel een oorzaak als een symptoom van de wereldwijde volatiliteit van risicodragende activa. Wereldwijde macro-schokken en de verwachting van agressieve verstrakking door de Federal Reserve (Fed) versterkten begin 2022 de stijging, wat de financiële druk en de wereldwijde economische zwakte verergert.

Een recente ommekeer in de verwachtingen voor de Amerikaanse en Europese marktrente, zoals gemeten door de 1-jaars spread van de Overnight Index Swaps, begint de sterke dollar echter op de proef te stellen. Sinds maart is de kerninflatie van de consumptieprijzen (core PCE), de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, aan het omslaan, wat de Fed toenemend aanzet tot agressieve taal.

Terwijl de inflatie in de eurozone een recordhoogte van 8,1% heeft bereikt, uit de Europese Centrale Bank (ECB) toenemend zijn zorgen over de prijsdruk en verscherpt zijn havikachtige toon. Recente opmerkingen van leden van de Raad van bestuur van de ECB suggereren dat ze de beleidsrentes tijdens elk van de resterende vier vergaderingen van dit jaar zullen verhogen.

Aangezien de waarderingssignalen van de Amerikaanse dollar de afgelopen maanden ook rood kleurden, zat een bescheiden correctie van de greenback er wellicht al lang aan te komen. Als de Amerikaanse dollar inderdaad zijn hoogtepunt heeft bereikt en vanaf nu significant blijft verzwakken, kan dit inflatoire gevolgen hebben voor wereldwijde risicodragende activa. Maar omdat Europa in de komende kwartalen waarschijnlijk in een recessie terechtkomt en China nog steeds worstelt met zijn strenge COVID-aanpak, mag slechts een beperkte waardedaling van de dollar worden verwacht - nauwelijks genoeg zoden aan de dijk voor risicodragende activa in zwaar weer.

Usd price