De kansen die beleggers in het China van Xi misschien over het hoofd zien

Door Terrence Gray, Portfolio Manager/Analyst van het team Lazard Bottom Billion Strategy, Lazard Asset Management

Het streven van China naar gemeenschappelijke welvaart verbetert met name de vooruitzichten voor lagere inkomensgroepen. Hierdoor kan het land duurzamer groeien en op lange termijn nieuwe investeringskansen creëren.

Terrence gray
Terrence Gray
"Gemeenschappelijke welvaart" is het afgelopen jaar de nieuwe mantra van de Chinese regering geworden. Een stortvloed aan regelgeving heeft de zaak ondersteund en richt zich op sterk groeiende bedrijfssegmenten, gaande van technologie en gaming tot onderwijs, gezondheidszorg en vastgoed.

Om de motivatie van China te begrijpen, is het nuttig om de nieuwste regelgeving en hervormingen in de context te plaatsen. Sinds China het huidige tijdperk van de hervorming in 1978 onder Deng Xiaoping begon, is de economie uitgegroeid tot de op één na grootste ter wereld, en volgens de Wereldbank kelderde de extreme armoede van 66% in 1990 tot 0,3% in 2019. Vier decennia van sterke groei zorgde echter voor onverwachte structurele problemen, waaronder toenemende inkomensongelijkheid. Hoewel China met succes veel extreme armoede heeft uitgebannen, blijft bijna 70% van de bevolking in de lage inkomenscategorie. Slechts 8,5 miljoen mensen hebben een zogenaamd hoog inkomen, terwijl 400 miljoen mensen in de middengroep vallen.

Chinese leiders zijn zich meer dan bewust van deze ongelijkheid en nemen maatregelen om ze te verminderen. In mei 2020 sprak de Chinese premier Li Keqiang over de nieuwe doelstelling van het land om 700 miljoen mensen tegen 2035 in de middenklasse te helpen. Het is een ambitieus doel, dat in wezen 300 miljoen mensen heeft gepromoveerd - bijna de hele bevolking van de Verenigde Staten -naar de middenklasse over 15 jaar.

De uitbreiding van de middenklasse is een cruciale halte op de lange weg naar een ontwikkelde economie. China, nu de grootste exporteur ter wereld, moet diversifiëren en de binnenlandse vraag ontwikkelen om te vermijden wat de Wereldbank de "midden-inkomensval" noemt, wanneer een opkomende economie niet in staat is om nieuwe exportmarkten te ontwikkelen en haar eigen binnenlandse economie te laten groeien. Met andere woorden, het stopt met innoveren en geraakt gevangen in een cyclus van trage groei waaruit je moeilijk losbreekt. In feite zijn er in de loop van de jaren tientallen opkomende economieën in deze val getrapt, met opmerkelijke uitzonderingen, zoals Hongkong en Japan.

Regulering: De kansen

Het ambitieuze doel van China vereist drastische maatregelen. Een groot deel van de regelgeving en hervorming van het afgelopen jaar heeft tot doel de rijkdom te spreiden of op zijn minst gelijke concurrentievoorwaarden te creëren, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, huisvesting, handel en gezondheidszorg.

Wanneer we kijken naar de wijzigingen in de regelgeving in China door de kansen te benutten, proberen we te bepalen welke sectoren en bedrijven ervan kunnen profiteren.

Momenteel zien we aantrekkelijke opportuniteiten in drie segmenten.

1. Consumptieproducten

Over het algemeen zijn we van mening dat de consumptie in China de komende jaren aanzienlijk zal stijgen. Momenteel bedraagt de Chinese spaarquote ongeveer 40% van het bbp, het hoogste cijfer ter wereld. De belangrijkste redenen voor deze hoge quote zijn het ontbreken van een vangnet en hoge vastgoedprijzen. Aangezien regelgeving en hervormingen het vangnet kunnen verbeteren, denken wij dat Chinese consumenten het vertrouwen zullen winnen om meer uit te geven. Een op consumptie gebaseerd economisch groeimodel vereist veel minder schulden dan het investeringsmodel dat de afgelopen decennia in China heerst, wat het duurzamer zou moeten maken. Bovendien zouden huishoudens dankzij meer betaalbare woningen geld kunnen vrijmaken voor snel groeiende productcategorieën, zoals zuivel, fastfood, verzekeringen, huishoudelijke apparaten, media en cosmetica.

2. Gezondheidszorg

De overheid heeft geprobeerd de prijzen van de gezondheidszorg te verlagen, zodat ze betaalbaarder wordt. Een op volume gebaseerde inkoopregeling van de Healthcare Security Administration maakt grootschalige aankopen in alle ziekenhuizen mogelijk via een biedprocedure. We denken dat fabrikanten van medische apparatuur met kwaliteitsproducten kunnen profiteren van hogere volumes aangezien ziekenhuizen samenwerken en de hoge distributiekosten (die bijna 300% aan de ex-fabriekprijs voor sommige producten hebben toegevoegd) zijn geëlimineerd.

3. Technologie

De antitrustregels die worden opgelegd aan de technologiereuzen zullen vrijwel zeker kleinere technologiebedrijven in de kaarten spelen. Hoewel de verandering nog steeds in de kinderschoenen staat, zien we al een aanzienlijke toename van nieuwe handelaars bij een kleiner e-commerceplatform dat zich richt op klanten die het goedkopere segment opzoeken. We zien dat technologie een cruciale rol speelt bij het verbeteren van de productiviteit en het realiseren van duurzame inkomensgroei voor de mensen onderaan de piramide.

Zo moesten kleine en middelgrote handelaars, die niet over mogelijkheden beschikken om klanten te verwerven, hoge kosten betalen aan de grote monopolistische e-commerceplatforms. Met de wijzigingen in de regelgeving zullen deze handelaars meer controle hebben en meer mogelijkheden om mee te werken. We zijn ook van mening dat Customer Relationship Management (CRM) tools die deze handelaars helpen om klanten rechtstreeks te verwerven, waardoor ze besparen op marketing- en andere aankoopkosten voor klanten, een potentieel groeidomein zijn.

China beleggen

Focus op de transformatie van China

Bezorgdheid over de nieuwste regelgeving gaat verder dan de beleggingswereld. Is de overheid te ver gegaan in het leven van mensen en bedrijven? Zal China terugkomen op de hervormingen? Is China uiteindelijk nog steeds voor groei?

Hoewel we de maatregelen van deze regering zullen blijven volgen, blijven we ervan overtuigd dat het streven van China naar gemeenschappelijke welvaart of de verspreiding van de rijkdom groei bevordert. De successen van China van de afgelopen 30-40 jaar zijn voortgekomen uit de markteconomie. Sommige recente maatregelen lijken snel te gaan en kil, maar het onderliggende doel van Xi en zijn regering is om het inkomen voor de bevolking uit te breiden, zo de middenklasse op te bouwen en duurzamere groei voor de economie op lange termijn te creëren. Door ons te concentreren op deze transformatie, denken we dat beleggers aantrekkelijke kansen in China in de komende tien jaar kunnen ontdekken.