Een korte blik op de kapitaalmarkten: Kredietmarkten: de aardschokken aanvoelen - Seema Shah, Principal Global Investors

Omdat zorgen over de economische groei toenemen, moeten vastrentende beleggers overwegen om over te stappen van krediet van lage naar krediet van hoge kwaliteit. Aantrekkelijkere waarderingen en minder opwaartse druk op obligatierendementen zou deze transitie aantrekkelijker moeten maken.

Het eerste kwartaal van 2022 noteerde de slechtste obligatieresultaten sinds 1980. Die zwakte heeft zich uitgebreid in het tweede kwartaal: de Bloomberg U.S. Aggregate Bond-index is alle winst sinds medio 2019 kwijtgeraakt.

Beleggers zullen niet helemaal verrast zijn. Historisch krappe spreads, lage rendementen en onvermijdelijke monetaire verkrapping van de Federal Reserve creëerden begin 2022 ontmoedigende vooruitzichten voor Amerikaanse investment grade-obligaties. Recente scherpe fluctuaties hebben de vooruitzichten voor de beleggingscategorie echter veranderd.

  • Waarderingen zijn sinds januari 2022 aanzienlijk aantrekkelijker geworden. Nu de Amerikaanse investment grade yields niet ver van de hoogste punten in twaalf jaar liggen, zou de vraag van op rendement gebaseerde kopers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, enz.) moeten versnellen. Ter vergelijking: de yields op high yield obligaties liggen nog steeds aanzienlijk onder het niveau van 2020.
  • Het is onwaarschijnlijk dat de obligatiemarkten de recente crisis zullen herhalen. Nu de algemene inflatie in de VS haar hoogtepunt heeft bereikt, zullen de marktverwachtingen voor een verkrapping door de Fed waarschijnlijk niet aanzienlijk toenemen, waardoor de bezorgdheid over de duur waarschijnlijk eveneens zijn hoogtepunt heeft bereikt.
  • De zorgen over economische groei nemen toe. De hogere kwaliteit van investment grade krediet kan, in combinatie met Amerikaans schatkistpapier, een element van defensieve positionering in portefeuilles inbrengen, wat zorgt voor sterkere neerwaartse risicomitigatie.
  • Kredietmarkten zijn niet immuun voor marktonrust en zullen verder onder druk komen te staan naarmate de economische groei vertraagt. Met moeilijke tijden in het verschiet, is het voorbereiden van vastrentende portefeuilles met een langere looptijd en blootstellingen van hogere kwaliteit raadzaam, in ieder geval nu er enig rendement is te behalen.