T. Rowe Price: Bevolkingsgroei dwingt tot duurzame revolutie in landbouw

 • De groei van de wereldbevolking naar 9.8 miljard in 2050 leidt tot 50% meer vraag naar voedsel
 • Een 50% verhoging van de traditionele voedselproductie staat haaks op de aanpak van het klimaatprobleem
 • Een duurzamere landbouw is keihard nodig, beleggers spelen daarbij een belangrijke rol
 • T. Rowe Price analyseert dit aan de hand van een casestudie naar het landbouwbedrijf Bunge

  Door de groei van de wereldbevolking naar 9,8 miljard mensen en de stijging van de inkomens in de opkomende markten zal volgens de Verenigde Naties de vraag naar voedsel tegen 2050 met meer dan 50% zijn toegenomen. Een verhoging van de voedselproductie met meer dan 50% zonder een radicale verandering van de traditionele landbouwpraktijken zou een enorme uitbreiding van het landbouwareaal vergen en uiteindelijk leiden tot een aanzienlijke verhoging van de CO2-uitstoot. Dat is onverenigbaar met de beperking van de opwarming van de aarde tot een maximale temperatuurstijging van 1,5°C.

  Beleggers kunnen een belangrijke rol spelen in deze noodzakelijke ontwikkeling door duurzaam te investeren in landbouwprojecten en -methoden die helpen het voedseltekort te verminderen en de aarde zo min mogelijk belasten. Meer investeren in dezelfde landbouwpraktijken van de afgelopen 50 jaar zullen de negatieve gevolgen van landbouw alleen maar verergeren - en uiteindelijk zullen zowel de samenleving als de investeerders daar de nadelige gevolgen van ondervinden.

  Responsible Investing Indicator Model (RIIM) van T. Rowe Price

  Maar hoe vind je de juiste bedrijven? In aanvulling op het fundamentele beleggingsonderzoek dat T. Rowe Price uitvoert, worden duurzame landbouwfactoren systematisch beoordeeld in haar Responsible Investing Indicator Model (RIIM), waarmee een uitvoerige ESG-analyse van de voedingsmiddelen-, dranken- en aanverwante retailsectoren en de chemiesector wordt gemaakt.

  Een RIIM-profiel van Bunge (casestudie, juni 2021)

  Het Amerikaanse bedrijf Bunge is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat door RIIM is geëvalueerd. Het landbouwbedrijf is internationaal actief op het gebied van de export van sojabonen, voedselverwerking, graanhandel en kunstmeststoffen. De ratings van ESG-beoordelaars over het bedrijf waren zeer uiteenlopend: de ene gaf Bunge topscores (AAA-rating) en de andere gaf het bedrijf de op één na slechtst mogelijke rating (hoog risico). De RIIM-analyse van T. Rowe Price daarentegen beoordeelde Bunge als groen en de score is de afgelopen jaren geleidelijk verbeterd.

  RIIM kijkt sterk naar het beheer van de toeleveringsketen (zowel milieu- als sociale factoren), evenals de aankoop van grondstoffen, de duurzaamheid van producten en de relaties met de samenleving en de gemeenschap. RIIM signaleerde rapporten van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) waarin melding werd gemaakt van talrijke gevallen van ontbossing en biodiversiteitsverlies in de toeleveringsketen van Bunge, met name in regio's in Zuid-Amerika en Indonesië. RIIM heeft ook kwantitatieve gegevens verzameld die de managementpraktijken van Bunge in de toeleveringsketen aantonen.

  Samenwerken met Bunge

  In mei 2021 heeft T. Rowe Price Bunge benaderd over ontbossing en het beheer van de toeleveringsketen. T. Rowe Price wil de ambities van Bunge beter begrijpen en duidelijk maken dat ontbossing en mensenrechten van wezenlijk belang zijn in de beleggingsanalyse. T. Rowe Price kwam te weten dat Bunge een ambitieuze doelstelling had voor een ontbossingsvrije toeleveringsketen tegen 2025, met inbegrip van legale ontbossing. Het bedrijf heeft een palmoliedashboard opgezet met uitgebreide informatie over zijn palmoliefabrieken en het aanpakken van beschuldigingen van ontbossing of biodiversiteitsverlies. Naast de informatieverstrekking heeft Bunge ook zijn engagement met leveranciers besproken, waarbij het bedrijf zich ertoe verbindt de banden te verbreken met leveranciers die inbreuken op de naleving van het beleid niet aanpakken.

  Wat het beheer van de sociale toeleveringsketen betreft, toonde Bunge sterke normen, maar scoorde het in deze categorie slecht in de RIIM door tekortkomingen in de toepasbaarheid op indirecte leveranciers en het gebrek aan audits. De score werd verder verergerd door herhaalde meldingen van dwang- en kinderarbeid bij leveranciers. Bemoedigend is wel dat Bunge heeft aangegeven dat het van plan is een mensenrechtenevaluatie uit te voeren om misstanden in de toeleveringsketen aan te pakken en heeft toegezegd vanaf 2021 audits bij leveranciers uit te voeren.