Amerikaanse inflatie: het hoogtepunt is voorbij, maar het einde is nog niet in zicht

Door Julien-Pierre Nouen, Directeur des études économiques et de la gestion diversifiée, Lazard Frères Gestion

Julien pierre nouen
Julien-Pierre Nouen
Na verschillende maanden van versnelde inflatie, die in totaal meer dan 8% bedroeg (meer dan 6% exclusief voedsel en energie), lieten de cijfers voor april een vertraging zien, met een daling van de kerninflatie van 6,5% naar 6,2%. De kerninflatie was echter iets hoger dan verwacht. Uit nader onderzoek van deze statistieken blijkt inderdaad een aanhoudende tendens van sterke inflatoire druk.

De Federal Reserve van Atlanta splitst de index van de consumptieprijzen op in enerzijds goederen waarvan de prijs vaak verandert en anderzijds goederen waarvan de prijs weinig verandert en veel hardnekkiger is. De eerstgenoemde groep maakt ongeveer een derde van de referentiegroep uit en omvat voornamelijk levensmiddelen, energie, voertuigen en kleding. Hardnekkige inflatie komt vooral voor in de dienstensector. Volgens de economen die dit onderscheid maken, geeft deze hardnekkige inflatie een beter beeld van de inflatieverwachtingen.

Inflatie amerika

De bovenstaande grafiek toont de uitsplitsing van de inflatie exclusief voedsel en energie volgens deze methode. We zien dat de eerste fase van de inflatieversnelling zich toespitste op het flexibele deel, maar vorige maand zijn de meer persistente elementen blijven versnellen.

Tussen maart en juli 2021 zijn de prijzen voor de meest flexibele goederen met meer dan 12% gestegen. Het is onwaarschijnlijk dat zij deze uitzonderlijke prijswijziging zullen herhalen, zodat de "flexibele" inflatie waarschijnlijk aanzienlijk zal vertragen, wat op de totale inflatie weegt. Anderzijds suggereert de versnelling van de hardnekkige inflatie dat de index van de consumptieprijzen, ondanks de vertraging ervan, boven het streefcijfer van de centrale bank zou moeten blijven, waardoor de Fed de verkrapping moet voortzetten.