Onderzoek Natixis IM: Millennials maken serieus werk van financiële toekomst en schakelen steeds vaker hulp financieel adviseurs in

Het wereldwijde onderzoek onder bijna 2.500 individuele beleggers tussen de 25 en 40 jaar, met een minimaal belegbaar vermogen van $100.000, heeft het volgende laten zien:

 • 59% van de millennials heeft een professioneel financieel adviseur
 • Ruim 82% van de millennials geeft aan professioneel advies in te winnen op het gebied van financiële planning om duidelijke financiële doelen te bereiken, waaronder met pensioen gaan op 60-jarige leeftijd
 • Het zijn ijverige spaarders, die gemiddeld 17% van hun inkomen opzij leggen voor hun pensioen
 • Zij hebben tot dusver een aanzienlijk vermogen opgebouwd, dat volgens 31% afkomstig is uit het bezit van een bedrijf of een zelfstandige en volgens 37% uit beleggingen.
 • Slechts 17% noemt een erfenis of familiegeld als bron van hun vermogen.

  "Millennials hebben vaak een slecht imago en worden bestempeld als financieel onverantwoordelijk omdat ze liever frivool uitgeven dan sparen. Ze hebben hoge verwachtingen, maar zijn ook proactief als het op financiële planning aankomt en zijn niet langer alleen de jonge twintigers", aldus Dave Goodsell, Executive Director van Natixis' Centre for Investor Insight.

  "Deze generatie heeft een groot deel van hun volwassen leven kunnen genieten van een lange bullmarkt met lage rentevoeten en weinig inflatie. Ze hebben ook 9/11 meegemaakt, het uiteenspatten van de eerste tech-zeepbel en een zware financiële crisis die velen van de generatie van hun ouders verpletterde. Ze weten hoe verlies eruitziet en willen hun belangen beschermen nu ze de risico's zien toenemen en hun financiën complexer worden. Het goede nieuws is dat millennials niet alleen de waarde van planningsadvies erkennen, maar ook vertrouwen hebben in financieel adviseurs."

  Het onderzoek laat vijf opvallende feiten over millennials en hun financiële gewoonten zien:

  Algoritmes bieden niet het antwoord op ieder financieel vraagstuk

  Het is gemakkelijk om aan te nemen dat millennials al hun financiën via hun telefoon beheren, vooral omdat zo velen van hen vertrouwen op apps voor mobiel bankieren. De digitale golf heeft zich echter niet vertaald in een verlangen naar geautomatiseerd beleggingsadvies, omdat millennials eerder vertrouwen stellen in mensen dan in digitale oplossingen. Van degenen die een professionele adviseur hebben, vertrouwt 88% van de respondenten hen bij het nemen van beslissingen, terwijl minder dan de helft (48%) van de millennials vertrouwen heeft in de algoritmen en geautomatiseerd advies.

  Zes op de tien (59%) millennials krijgen advies van een financieel adviseur, hetzij alleen (40%), hetzij in combinatie met geautomatiseerd advies zoals een robo-adviseur (19%). Slechts 7% vertrouwt uitsluitend op geautomatiseerd advies.

  Het hoge aantal millennials dat een beroep doet op een professionele adviseur zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat de financiën ingewikkelder zijn geworden en er dus behoefte is aan gepersonaliseerd advies. Oudere millennials trouwen, kopen een huis en stichten een gezin. De helft van de ondervraagden zegt meerdere bronnen van inkomen te hebben, variërend van werk (78%), bedrijfseigendom/zelfstandigen (31%), beleggingen (37%) en toelagen/erfenissen (17%).

  Millennials willen directe, persoonlijke hulp bij het beheren van hun vermogen in plaats van te vertrouwen op een algoritme. Vier op de tien zeggen dat hulp bij het navigeren door volatiliteit (40%) een belangrijk onderdeel is van hun adviesrelatie. Hetzelfde aantal zegt ook dat het belangrijk is dat hun beleggingen overeenkomen met hun persoonlijke waarden, terwijl 37% wil dat hun adviseur hen helpt met belastingzaken.

  Risico komt meer tot leven, wanneer er meer op het spel staat

  Deze generatie heeft een groot deel van hun volwassen leven kunnen profiteren van een lange bullmarkt met lage rentetarieven en weinig inflatie en twee derde (66%) zegt gerust risico's te nemen om vooruit te komen. Toch zijn ze veel meer risicomijdend dan ze laten blijken: 72% zegt veiligheid boven rendement te verkiezen.

  Volatiliteit als gevolg van de Covid-19 pandemie en stijgende geopolitieke spanningen die inflatie en rentestijgingen veroorzaken maken dat millennials zich bij hun beleggingskeuze meer richten op risicobeheer (48%) dan op het vermogen van een fonds om de benchmarks te verslaan (26%). 60% van de millennials zegt dat marktvolatiliteit hun beperkt in het bereiken van hun spaar- en pensioendoelstellingen, en vier op de tien zeggen dat het belangrijkste facet van de relatie met hun financieel adviseur hulp bij het beheren van volatiliteit is.

  "Het is goed om een gezond respect voor risico's te hebben, maar veel millennials zitten echt in tweestrijd tussen hun risico- en rendementsverwachtingen. De rendementsverwachtingen liggen momenteel 16,3% boven de inflatie, deels omdat de rendementen van de afgelopen drie jaar twee tot drie keer hoger liggen dan het gemiddelde jaarlijkse rendement van 8,19% dat de S&P in de 20 jaar tussen 2000 en 2020 heeft opgeleverd, waardoor de verwachtingen hoger liggen", merkt Dave Goodsell op. "Er is echter ook meer marktvolatiliteit, dus beleggers moeten dienovereenkomstig plannen en hun risicobereidheid heroverwegen."

  Millennials zien investeren als een manier om impact te hebben


  Millennials zien vermogen als een verlengstuk van hun waarden. 78% ziet investeren als een manier om een positieve impact te hebben op de wereld en 63% gelooft zelfs dat ze de verantwoordelijkheid hebben om maatschappelijke problemen te helpen oplossen door middel van hun beleggingen. Na risico is de tweede belangrijkste overweging die millennials maken bij het selecteren van beleggingen of deze beleggingen overeenkomen met hun waarden, maar ze willen ook rendement terwijl ze maatschappelijke verandering nastreven.

 • Millennials begrijpen dat beleggen alleen niet genoeg is. 77% van de ESG-beleggers vindt dat hun fondsbeheerder actief moet meedenken met de bedrijven waarin ze beleggen en 72% verwacht dat de fondsbeheerder stemt over alle aandelen die ze bezitten.
 • 57% begrijpt dat indexfondsen bedrijven bevatten die misschien niet hun persoonlijke waarden weerspiegelen.
 • 52% vraagt hun financieel adviseur om ESG-factoren mee te nemen in de beleggingsanalyse, naast bredere financiële factoren.
 • Hoewel 63% van de millennials een persoonlijke verantwoordelijkheid voelt om grote problemen in de wereld aan te pakken, vinden ze ook dat de verantwoordelijkheid moet worden gedeeld door bedrijven (80%) en overheden (75%).

  Pensioen komt dichterbij na het bereiken van 40-jarige leeftijd

  Wereldwijd verwachten millennials gemiddeld op 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan. "40 jaar worden kan dingen in perspectief plaatsen. Met 60 jaar met pensioen gaan is een ambitieus doel, en ze zijn zich bewust van de risico's, wat het belang kan verklaren dat ze hechten aan planning en advies", aldus Dave Goodsell.

  Millennials zijn vastbesloten om te sparen. Gemiddeld leggen ze 17% van hun jaarinkomen opzij voor hun pensioen, terwijl 76% het ermee eens is dat het in toenemende mate hun verantwoordelijkheid is om hun pensioen zelf te financieren Maar nu de inflatie de afgelopen twee jaar het hoogste niveau in 40 jaar heeft bereikt, ziet 72% van de millennials dit als een van de grootste risico's voor hun pensioenzekerheid 72% vreest dat de toenemende overheidsschuld in hun land in de toekomst zal leiden tot lagere pensioenuitkeringen

  Hoewel 70% van de millennials er vertrouwen in heeft dat ze met financiële zekerheid met pensioen kunnen gaan, komt dat doel snel dichterbij, en 66% zegt te accepteren dat ze misschien langer moeten doorwerken dan verwacht.

  Door de pandemie weer terug naar de basis

  Covid-19 zorgde ervoor dat 58% van de millennials stress voelde ten aanzien van hun financiële zekerheid. 28% van de respondenten zei dat zij of hun gezin tijdens de pandemie inkomen hadden verloren en meer dan een vijfde (22%) had te kampen met een aanzienlijke achteruitgang van hun financiële zekerheid. Toch heeft bijna een kwart van de millennials (24%) tijdens de pandemie de handelsactiviteiten via hun financieel adviseur opgevoerd, wat wellicht de waarde van professioneel advies in volatiele markten versterkt. 67% zegt zich financieel veerkrachtig te voelen, wat een gevolg zou kunnen zijn van het feit dat millennials ervoor zorgen dat ze een financieel plan hebben.

  Hun top drie van financiële angsten op dit moment zijn een grote, onverwachte uitgave, baanzekerheid en belastingen. Terugkijkend zeggen ze echter dat de pandemie hen heeft herinnerd aan financiële basislessen, zoals het belang van uitgaven onder controle houden (42%), een spaarrekening voor noodgevallen (38%) en het vermijden van emoties bij investeringsbeslissingen (32%).