Persbericht: LGIM brengt 30% meer stemmen uit in 2021 en legt nadruk op ESG-issues als loon, klimaatverandering en diversiteit in bestuur

Legal & General Investment Management (LGIM), een van 's werelds grootste vermogensbeheerders, heeft vandaag voor het elfde jaar haar jaarlijkse 'Active Ownership'-rapport gepubliceerd, waarin wordt beschreven hoe zij het afgelopen jaar heeft gestemd en met ondernemingen heeft samengewerkt op het gebied van milieu-, sociale en bestuurskwesties. Uit het rapport blijkt dat LGIM in 2021 het stemgedrag aanzienlijk heeft verbeterd door 180.200 stemmen uit te brengen op meer dan 15.400 vergaderingen, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2020, omdat het blijft streven naar positieve vooruitgang ter ondersteuning van de duurzaamheid op lange termijn van de economie, het milieu en de samenleving in het algemeen.

Terwijl bedrijven wereldwijd worstelden met de gevolgen van de pandemie, bleef LGIM bedrijven aanspreken en ter verantwoording roepen - over de meest kritieke ESG-kwesties, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en diversiteit in de raad van bestuur, met als doel de algemene marktstandaarden te verhogen. In het kort de meest belangrijke punten:

  • Environmental: LGIM heeft actie ondernomen tegen meer dan 100 bedrijven in het kader van LGIMs Climate Impact Pledge, waarbij bestuurders ter verantwoording worden geroepen voor hun beheer van klimaatrisico's. Het bedrijf heeft ook zijn eerste biodiversiteitsbeleid gepubliceerd, waarbij het zich ertoe verbindt het verlies aan biodiversiteit aan te pakken door samen te werken met beleidsmakers en zijn capaciteit te ontwikkelen om biodiversiteitsrisico's en -kansen aan te pakken.
  • Social: LGIM heeft zich verzet tegen de verkiezing van 370 directeuren wereldwijd vanwege bezorgdheid over de diversiteit van de raden van bestuur. LGIM heeft ook een tweede ronde van gesprekken met de grootste Britse en Amerikaanse ondernemingen opgestart om meer etnische diversiteit in de raden van bestuur te stimuleren. LGIM steunde ook 100% van de aandeelhoudersvoorstellen om mensenrechtenkwesties in 2021 aan te pakken.
  • Governance: LGIM bleef pleiten voor meer transparantie in de bedrijfsrapportering en ging in 2021 in gesprek met meer dan 100 bedrijven die werden beschouwd als achterblijvers op het gebied van transparantie.