De terugkeer van value?

Sinds de start van dit jaar hebben value of waardebeleggers een voorsprong op zij die in groeiaandelen beleggen. Richard Halle, beheerder van het M&G (Lux) European Strategic Value Fund, geeft zijn visie over wat er nu zal gebeuren. Welke strategie kan de overhand krijgen? Is er nu sprake van een trendbreuk - van groeibeleggen terug naar waardebeleggen?

Richard Halle zit nog altijd en blijft ook in het "value"-kamp, ondanks een paar zeer moeilijke jaren voor zijn strategie: "Zelfs voordat de coronavirus pandemie de overheersende trend voor groeiaandelen versnelde, vroegen commentatoren zich regelmatig af of waardebeleggen nog wel werkte. Wij hebben ons echter consequent gericht op het vinden van verkeerd geprijsde opportuniteiten onder de goedkoopste aandelen op de markt."

Volgens Halle is het belangrijkste onderscheid tussen value- en groeibeleggers vandaag de dag de aandelenkoers. "In de afgelopen jaren zijn we niet afgeweken van onze strikte waarderingsdiscipline en de niet aflatende focus op het identificeren van bedrijven die onder hun werkelijke waarde worden verhandeld. Naar onze mening hebben groeibeleggers de laatste tijd elke overweging van waardering losgelaten en eenvoudigweg het momentum en de trends gevolgd, waarbij ze massaal in dezelfde aandelen stapten."

De recente marktcorrectie begon de dynamiek van lukraak kopen te doorbreken. "Een aantal beleggers heeft voldoende verliezen geleden om zich de vraag te stellen wat ze eigenlijk voor sommige van deze bedrijven zouden moeten betalen."

Het conflict in Oekraïne heeft de angst voor risico's aangewakkerd en de rotatie naar Value tijdelijk een halt toegeroepen. Desondanks gelooft hij dat het value-gedeelte van de markt, vooral in Europa, als veilige haven kan fungeren wanneer beleggers de waarderingen van de markt als geheel in twijfel beginnen te trekken. "Een gediversifieerde benadering van value beleggen is ook succesvol gebleken in deze periode van turbulentie," voegt Halle toe.

Rugwind voor value-aandelen

De langetermijntrend van dalende obligatierendementen is aantoonbaar een van de belangrijkste aanjagers geweest van de outperformance van groeiaandelen in de afgelopen jaren. "Elke omkering van deze trend zou wel eens gunstig kunnen zijn voor de value-stijl," zegt Richard Halle, "omdat het beleggers ertoe brengt vraagtekens te zetten bij de hoge waarderingen van tal van aandelen, waaronder de populaire 'concept'-achtige internet- en socialemediaaandelen."

Naast het vooruitzicht van rentestijgingen zijn er nog andere factoren die een aanhoudende verschuiving naar value in de komende maanden en jaren kunnen ondersteunen. "Bijna twee jaar geleden suggereerden we dat de jaren 2020 wel eens het decennium van de 'goedkope activa' zou kunnen worden. Een van de factoren die we identificeerden was een herbeoordeling van krachten zoals globalisering en technologische verandering, die de afgelopen jaren voor aanzienlijke vooruitgang en welvaartscreatie hebben gezorgd, maar ook de ongelijkheid hebben verscherpt."

Volgens Richard Halle zijn er momenteel veel factoren in het spel die hem doen geloven dat de rotatie naar value duurzaam is. "Value heeft extreem lang ondermaats gepresteerd en wij denken dat het lang zal duren om deze achterstand in te lopen. Aangezien de waarderingskloof tussen de duurste en de goedkoopste aandelen in de markt extreem groot blijft, denken wij dat het value-herstel nog een lange weg te gaan heeft."

Hij heeft geduldig op dit moment gewacht. "We zijn trouw gebleven aan value in tijden van tegenwind voor deze stijl. Met onze gediversifieerde portefeuille van laag gewaardeerde aandelen zijn we goed gepositioneerd om een value-herstel op te vangen, als en wanneer het komt. Een sneller dan verwachte oplossing voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne zal weliswaar blijvende gevolgen hebben, maar zou een gunstigere achtergrond bieden voor een outperformance van value - vooral als stijgende rentevoeten en inflatie gepaard gaan met solide wereldwijde groeivooruitzichten"

Een rotatie naar value op langere termijn ?

De wereldwijde aandelenmarkten en de Amerikaanse markt in het bijzonder werden de afgelopen jaren gedreven door een kleine groep van grote bedrijven. Dit vormde een uitdaging voor alle actieve stock pickers, niet alleen voor value-beleggers. "Verdere steun voor deze mega-cap groeiaandelen zal opnieuw druk uitoefenen op value beleggers. Op dat ogenblik zal de waardering voor het groeisegment van de markt echter aanzienlijk moeten dalen naar een niveau dat als dicht bij neutraal kan worden beschouwd", zegt Richard Halle. "Het doet de vraag rijzen hoeveel groeiaandelen moeten dalen voordat ze aantrekkelijk gewaardeerd worden, zelfs voor value-beleggers?"

Halle blijft optimistisch dat de omstandigheden goed zijn voor een rotatie naar value op langere termijn : "Volgens ons zullen we zien dat de beleggers meer aandacht gaan besteden aan de onbeminde, goedkopere aandelen in de markt naarmate de waardering van het dure marktsegment in vraag gesteld wordt. We verwachten dat de beleggers meer aandacht zullen besteden aan de fundamentals en opnieuw aandacht zullen krijgen voor de grondslagen voor waardebepaling, wat al te lang genegeerd werd. Dit zal op zijn beurt de activastroom van het dure naar het goedkope marktsegment aanwakkeren, zoals we al eerder meemaakten. Wij denken dat dit de gunstigste ontwikkeling zal zijn voor value-aandelen die niet meer in trek zijn."