Geld is in de VS niet langer gratis

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, kondigde op woensdag 16 maart de eerste renteverhoging sinds 2018 aan en zette daarmee een punt achter twee jaar nulrente. Het uitzonderlijk verruimende monetaire beleid waarmee de coronacrisis werd bestreden, komt ten einde.

Met 3,8% werkloosheid, een cijfer dat in maart naar verwachting nog verder zal dalen, komt de Amerikaanse arbeidsmarkt in de buurt van volledige werkgelegenheid. Ook de economische situatie oogt rooskleurig: de forse groei van vorig jaar (+5,7%) krijgt volgens de Fed in 2022 een vervolg van +2,8%. Logischerwijs richt de Amerikaanse centrale bank nu dus haar blik op de inflatie.

Ze zal stevig moeten uitpakken om de stijging van de consumptieprijzen te bedwingen – met 8% op jaarbasis ligt die nu op het hoogste niveau sinds de jaren 1970. Jerome Powell liet er tijdens zijn persconferentie geen twijfel over bestaan dat de Fed bereid is om alle instrumenten waarover zij beschikt aan te wenden om te voorkomen dat de inflatie zich duurzaam nestelt op een veel hoger niveau dan de beoogde 2% per jaar, no matter what happens.

Hemelsbrede kloof

Ironisch genoeg treedt de Fed daarmee in de voetsporen van de Russische centrale bank, die enkele weken eerder de richtrente verdubbelde tot 20%. Daar eindigt uiteraard de gelijkenis met de Amerikaanse Federal Reserve, want tussen de Russische en Amerikaanse economie gaapt een hemelsbrede kloof, maar de Fed gaat wel een restrictiever beleid voeren en is van plan om dat lange tijd vol te houden. Zo maken de bestuurders van de Fed zich op om alleen al in 2022 de rente zeven keer te verhogen.

De geldkraan wordt dus beetje bij beetje dichtgedraaid en het valt te verwachten dat de Fed de komende maanden niet alleen stapsgewijs de rente verhoogt, maar ook haar balans begint af te bouwen en zich geleidelijk ontdoet van de obligaties die zij aankocht om de Amerikaanse overheid en bedrijven tijdens de coronacrisis uiterst voordelige financieringsvoorwaarden te blijven bieden.

Gered van bankroet

Op die manier heeft zij ongetwijfeld heel wat bedrijven van het bankroet gered. Denk maar aan de cruisemaatschappijen die op het dieptepunt van de crisis in 2020 kopje onder dreigden te gaan, tot de Federal Reserve de sector in extremis weer vlot trok. De obligatieaankopen van de Fed hebben echter ook bijgedragen aan de prijsstijgingen, omdat ze ondernemingen en huishoudens aanzetten om schulden aan te gaan.

In de Verenigde Staten is het tijdperk van gratis geld nu voorbij. In Europa, daarentegen, handhaaft de Europese Centrale Bank (ECB) nog altijd bijzonder gunstige financieringsomstandigheden door het aankoopprogramma en de negatieve richtrente in stand te houden. Hoelang nog?

Clément Inbona, fondsmanager La Financiere De l'Echiquier (LFDE)