AXA IM: Correctie van 20% op Amerikaanse aandelenmarkt nog steeds goed mogelijk

Het risico van een correctie van 20% op de Amerikaanse aandelenmarkt en een verder stijgende rente naar minstens 2,5% op 10-jaars Treasuries is nog zeer aanwezig’, waarschuwt Chris Iggo, Chief Investment Officer Core Investments bij AXA IM in zijn jongste visie op de markt.

De inflatie blijft hoger uitvallen dan iedereen verwacht. Beleggers maken zich zorgen omdat de obligatierentes en kredietopslagen stijgen, maar ook omdat de waarderingen op de aandelenmarkt nog altijd hoger zijn dan vóór de pandemie.

Iggo: “Het moeilijkste voor beleggers is in te schatten wanneer ze het negatieve sentiment terzijde moeten schuiven, contrair moeten gaan en kopen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. En het kan zijn dat we nog even moeten wachten.”

De belangrijkste trigger om positiever over de markten te worden is het pieken van de inflatie. De 7,5% op jaarbasis in januari in de VS zou die piek kunnen zijn - maar misschien ook niet. De details van het rapport laten volgens de CIO een aanhoudende inflatiedruk zien in sectoren die niet snel een ommekeer zullen zien - zoals de huursector.

‘Meer hoop dan verwachting’

“Maandelijkse inflatiestijgingen van 0,6% zijn behoorlijk uitzonderlijk, dus het is mogelijk dat het cijfer op jaarbasis iets zal matigen. Maar op de korte termijn lijkt dat meer hoop dan verwachting. En wat voor de VS geldt, geldt waarschijnlijk ook voor Europa en elders.”

De tweede trigger, die verband houdt met de eerste, is dat ook de energieprijzen moeten dalen. Hoewel de prijzen voor ruwe olie iets zijn gedaald ten opzichte van de recente piek, ziet Iggo nog geen overtuigende beweging. Datzelfde geldt voor de gasprijzen.

Ten derde zou meer duidelijkheid van de Fed (en andere centrale banken) over de rentevooruitzichten wenselijk zijn. “Beleggers willen een rooskleuriger outlook waarin de Fed uiteindelijk niet zoveel zal hoeven te doen als nu wordt ingeprijsd.”

Winstconsensus verslechtert

Tot slot stipt Iggo de winstverwachtingen aan. “De bottom-up consensus van de winst per aandeelverwachtingen voor zowel de Amerikaanse als de Europese markten begint iets te verslechteren. De winstherzieningen zijn minder positief. De balans tussen opwaartse en neerwaartse herzieningen van de winstverwachtingen is over het algemeen een goede indicator voor de prestaties.”